• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook het vernieuwde Boek van het goddelijk officie, de “Liturgie van de Getijden”, toont eveneens uitnemende bewijzen van vroomheid jegens de Moeder des Heren. Zo vooreerst in de hymnen, waaronder zelfs meesterstukken van letterkunde niet ontbreken, zoals het bekende gebed van Dante Alighieri tot de heilige Maagd Vgl. Dante Alighieri, De Goddelijke Comedie, Divina Commedia. Paradiso XXXIII, 1-9 vgl. Liturgia Horarum, Memoria Sanctae Mariae in Sabbato, ad Officium lectionis, Hymnus.

Vervolgens in de antifonen, die de kringloop van het dagelijks officiegebed besluiten met een meer uitgebreide en vurige smeekbede. Hieraan is thans de alom bekende tussenzang “Onder uwe bescherming” (“Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
”) toegevoegd, die even eerbiedwaardig is vanwege zijn ouderdom, als hij bewonderenswaardig is vanwege zijn gedachteninhoud.

Deze godsvrucht tot Maria blijkt verder ook uit die gebeden bij de Lauden en de Verspers, welke meermalen vol vertrouwen hun toevlucht nemen tot de Moeder van de barmhartigheid. En tenslotte niet minder uit de talrijke en uitgelezen bladzijden van mariale vroomheid, waarvan de schrijvers ten dele tot de eerste eeuwen van het christendom behoord hebben en ten dele in de middeleeuwen en de nieuwere tijd geleefd hebben.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam