• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
IV  -  Momenten van de viering
H  -  Communie van de gelovigen

H - Communie van de gelovigen

Vóór het begin van het gezang bij de Communie is het passend, rekening houdend met de heterogene omstandigheden van de aanwezigen, hetzij op grond van het al dan niet behoren tot de katholieke Kerk, hetzij op grond van hun persoonlijke gesteldheid, Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 50 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1385 dat men met een gepaste monitio herinnert aan de houdingen van eerbied en respect jegens het Sacrament en aan de voorwaarden om de Communie te ontvangen Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 83-84. "Toch gebeurt het soms dat Christengelovigen massaal en zonder onderscheid naderen tot de heilige Tafel. Het is de taak van de herders een dergelijk misbruik op verstandige en krachtige wijze te corrigeren. Bovendien moet, waar de heilige Mis voor een grote menigte wordt gevierd of bij voorbeeld in grote steden, ervoor gewaakt worden dat ook niet-katholieken of zelfs niet-Christenen uit onwetendheid tot de heilige Communie naderen zonder rekening te houden met het leergezag van de Kerk met betrekking tot de leer en de discipline. Het is de taak van de herders de aanwezigen op het juiste ogenblik eraan te herinneren de waarheid en de discipline strikt na te leven"; bovendien kan men plaatsen en wijzen aangeven voor het uitdelen van de Communie.

Ook al is het aan te bevelen dat de Communie wordt uitgereikt met hosties die in dezelfde Mis zijn geconsacreerd, Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 85 toch kan om begrijpelijke redenen bij grote vieringen de Communie met het uitdelen van reeds geconsacreerde Hosties opportuun zijn. In dat geval worden de hosties in pyxissen bewaard, die passend opgeborgen staan in veilige tabernakels met een voldoende omvang en die geplaatst zijn in kapellen of op andere, hiervoor geschikte plaatsen.

De gelovigen die de communie wensen te ontvangen, zullen zich begeven naar deze plaatsen, of andere die daarvoor zijn aangeduid langs de gangen die de sectoren afbakenen.

De bedienaren die de communie uitdelen, moeten herkenbaar zijn. Een manier in de lijn van de traditie bestaat erin, dat zij begeleid worden door iemand - een misdienaar of assistent - die een passende paraplu of een ander teken draagt, zoals bijvoorbeeld een brandende kaars.

Als het gebruik van een communiepateen te allen tijde prijzenswaardig is, dan geldt dat in het bijzonder in deze omstandigheden waarbij het uitdelen ingewikkelder is. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 93 Men kan daarvoor eventueel gebruik maken van daarvoor geschikte deksels van de pyxissen. Men dient te voorzien in specifieke plaatsen - en deze aan te geven - waar mensen kunnen communiceren met bijzondere vereisten (bijvoorbeeld personen met coeliakie).

Rekening houdend met de eventuele risico's bij deze grote samenkomsten, kan de plaatselijke bisschop beslissen of het opportuun is om toe te passen wat is voorzien in de instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
, zodat de Communie alleen maar wordt uitgedeeld op de tong.

De Hosties die aan het einde van de communie overblijven, zal men op waardige wijze naar de plaats brengen waar de eucharistische Reserve wordt bewaard en de pyxissen worden ingeleverd. Wat nodig is voor de purificatie van het heilig vaatwerk en van de handen, dient hier aanwezig te zijn.

Document

Naam: GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 13 juni 2014
Copyrights: © 2015, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 12 p. 149-169
Vert.: drs. H. Kretzers / NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam