• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
IV  -  Momenten van de viering
G  -  Communie van de concelebranten

G - Communie van de concelebranten

Het is belangrijk de communie van de concelebranten, die een nauwkeurige voorbereiding en aandacht vereist, goed te regelen. "De communie van de concelebrerende priesters dient te verlopen overeenkomstig de in de liturgische boeken voorgeschreven normen, waarbij altijd de Hosties worden gebruikt die in dezelfde Mis zijn geconsacreerd en waarbij door alle concelebranten de Communie altijd onder beide Gedaanten wordt ontvangen". Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 98 Voordat de concelebranten de Communie gaan uitdelen aan de gelovigen, dienen zij te communiceren.

Als het groot aantal concelebranten het hun onmogelijk maakt aan het altaar te communiceren, dienen zij zich naar een daarvoor ingerichte plaats te begeven om rustig en eerbiedig te Communie te gaan. In een ruime kerk kan deze ruimte een zijkapel zijn, terwijl bij ruimten in de open lucht er voor de concelebranten een zichtbare en gemakkelijk herkenbare plaats moeten worden ingericht. Op deze plaats dienen op een ruime tafel de kelk of de kelken samen met de hostieschalen op een of meer corporales te worden geplaatst. Als dat te ingewikkeld zou zijn, dan moeten de concelebranten op hun plaats blijven en het Lichaam en Bloed van de Heer nuttigen die hun door diakens of enkelen van de concelebranten worden aangereikt. Men dient hieraan de grootste aandacht te besteden om te vermijden dat Hosties of druppels van het Bloed van de Heer op de grond vallen.

Wanneer het uitdelen van de Communie aan de concelebranten is beëindigd, zal men er zorg voor moeten dragen dat de overgebleven geconsacreerde Wijn onmiddellijk en geheel wordt genuttigd en de overgebleven geconsacreerde Hosties worden gebracht naar de plaatsen die zijn bestemd voor het bewaren en bewaken van de Eucharistie. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 163

Document

Naam: GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 13 juni 2014
Copyrights: © 2015, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 12 p. 149-169
Vert.: drs. H. Kretzers / NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam