• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
IV  -  Momenten van de viering
E  -  Eucharistisch gebed

E - Eucharistisch gebed

Om de persoonlijke deelname van alle concelebranten te vergemakkelijken is het passend dat ieder van hen beschikt over een hulpuitgave voor het eucharistisch gebed. De gedeelten die door de concelebranten samen worden gezegd, "en vooral de consecratiewoorden, die allen verplicht zijn uit te spreken, moeten door de concelebranten zacht uitgesproken worden, zodat de stem van de hoofdcelebrant duidelijk gehoord wordt. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 218 Bij grote vieringen is het goed dat deze gedeelten worden gezongen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 218; daardoor wordt niet alleen het gewijde karakter van het gebed onderstreept, maar ook de synchronie van de woorden bevorderd.

Gezien het grote aantal concelebranten is het aan te bevelen om bewegingen die zowel priesters als gelovigen afleiden, te beperken.

Op het ogenblik van de consecratie moeten de pyxissen geopend zijn. De aanbidding van de kant van de gelovigen wordt bevorderd door specifieke blijken van eerbied voor de Eucharistie, zoals het knielen, indien mogelijk, alsook de bewieroking van de Heilige Gedaanten Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 150 en een teken met de bel. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 150 Op sommige plaatsen wordt het belang van het ogenblik onderstreept door het gebruik van kaarsen, gedragen door assistenten die hun plaats innemen voor het altaar. 

Document

Naam: GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 13 juni 2014
Copyrights: © 2015, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 12 p. 149-169
Vert.: drs. H. Kretzers / NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam