• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar bij grote vieringen de intrede van de concelebranten tijd vraagt, dient de meerderheid van hen ordelijk en discreet plaats te nemen vóór de aanvang van de viering.

De intredeprocessie dient altijd geopend te worden door de wieroker, de assistenten met het kruis en brandende kaarsen en de diaken met het Evangelieboek. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 128

De bewieroking van het altaar en het kruis aan het begin van de viering Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 276 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 131 mag niet achterwege blijven, omdat zij samen met het gezang bij deze grote vieringen een hulp is voor het scheppen van een kader van gemeenschappelijk gebed. In open ruimten is het noodzakelijk in grotere mate te zorgen voor de waarachtigheid van de tekens.

Na de liturgische begroeting kan de plaatselijke bisschop of zijn gedelegeerde een kort woord van welkom uitspreken, waarna de boeteact volgt. De openingsriten zijn niet het moment voor toespraken van de burgerlijke autoriteiten: deze kunnen plaatsvinden vóór of na de viering.

 

Document

Naam: GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 13 juni 2014
Copyrights: © 2015, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 12 p. 149-169
Vert.: drs. H. Kretzers / NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam