• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanwege zijn belang als de plaats van het offer en de tafel van de Heer dient het altaar met zijn kruis Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 296 zo geplaatst te zijn "dat het werkelijk het centrum is waarop zich de aandacht van heel de samenkomst van de gelovigen vanzelf richt". Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 299 Zo wordt de concentratie van de samenkomst gewaarborgd, die bij grote vieringen gemakkelijk verloren kan gaan.

Daarom zal er goed moeten worden nagedacht over de afmetingen van het altaar, de hoogte van het podium waarop het staat, en de kwaliteit van de belichting. Om het altaar ook van ver zichtbaar te accentueren is het nuttig dat er een overdekking of een ciborium is, dat eveneens geschikt is als bescherming tegen de regen of de zon; de afmetingen ervan mogen echter het zicht en de televisieopnamen niet belemmeren.

Er moet één altaar zijn. Daarom dient men absoluut een vermenigvuldiging van altaren of tafels te vermijden waaromheen concelebranten worden gegroepeerd, evenals een overdreven ruimtelijk verlenging van de altaartafel om de talrijke concelebranten eromheen te groeperen: daardoor wordt voor de gelovigen het zicht op het altaar verhinderd.

Document

Naam: GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 13 juni 2014
Copyrights: © 2015, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 12 p. 149-169
Vert.: drs. H. Kretzers / NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam