• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De bisschoppensynode die in oktober 2005 plaatsvond, heeft de kwestie naar voren doen komen van de grote vieringen die worden gekenmerkt door een toestroom van veel priesters en talrijke gelovigen. Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 36. "De synodevaders erkennen de hoge waarde van concelebraties, vooral die welke worden voorgezeten door een bisschop met heel zijn priestercollege, diakens en gelovigen. Men vraagt echter van de bevoegde organen dat zij beter de praktijk van de concelebratie bestuderen, wanneer het aantal celebranten zeer groot is". De postsynodale apostolische exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
van Benedictus XVI van 22 februari 2007 is op het thema teruggekomen en heeft de waarden en beperkingen ervan laten zien. Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 61

Onderhavige "Gids" biedt aanwijzingen en suggesties om de bisschoppen te helpen in hun bisdom grote vieringen voor te bereiden en te regelen, opdat zij momenten van evangelisatie, missionair getuigenis en ervaring van Kerk-zijn worden.

Document

Naam: GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 13 juni 2014
Copyrights: © 2015, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 12 p. 149-169
Vert.: drs. H. Kretzers / NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam