• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gewijde karakter van de liturgische handeling brengt met zich mee dat een bijzonder belangrijk aspect de inrichting van de plaats is waar deze plaatsvindt: dit dient te worden bestudeerd met betrekking tot de algemene normen. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 295-310

Als de viering in de openlucht plaatsvindt, is het passend dat de deelnemers, voor zover mogelijk, samenkomen binnen een goed afgebakende ruimte. Zo wordt de sacrale dimensie en de zichtbaarheid van de in gebed verenigde gemeenschap beklemtoond. 

De plaats dient zorgvuldig te worden uitgekozen, waarbij men voor ogen houdt dat de open ruimte of die welke gewoonlijk bestemd is voor ander gebruik, niet van nature geschikt is voor gewijde handelingen en het niet gemakkelijk is een omgeving van gebed te creëren. Een plaats die gewoonlijk bestemd is voor andere specifieke ontmoetingen of bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor sport, is niet zonder meer het meest geschikt, vanwege de verstrooiing die zo'n plaats ook onbewust teweeg kan brengen bij de gelovigen.

De keuze is na een passende inschatting de verantwoordelijkheid van de plaatselijke bisschop.

Document

Naam: GIDS VOOR GROTE VIERINGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. Ca├▒izares Llovera
Datum: 13 juni 2014
Copyrights: © 2015, Nationale Raad voor Liturgie - Liturgische Documentatie nr. 12 p. 149-169
Vert.: drs. H. Kretzers / NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam