• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

En wat u betreft, verantwoordelijken van het land, bezittende klassen die soms de gronden onproductief laat die het brood in zich bergen dat zovele gezinnen ontbreekt, het menselijk geweten, het geweten van de volkeren, de kreet van de hulpeloze, en boven alles de stem van God, de stem van de Kerk, herhalen u met mij: het is niet rechtvaardig, het is niet menselijk, het is niet christelijk zulke duidelijk onrechtvaardige situaties te laten voortbestaan. Men moet de werkelijk doeltreffende maatregelen in praktijk brengen op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau zoals die aangegeven is in de encycliek 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
' H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961). (derde deel) En het is duidelijk dat hierbij degene het meeste moet meewerken, die het meest bezit. Zeergeliefde broeders en kinderen: Werkt aan uw menselijke verheffing, maar beperkt u daar niet toe. Probeert steeds waardiger te worden op moreel en godsdienstig plan. Koestert geen gevoelens van haat of geweld, maar ziet op naar de Meester en Heer van allen die ieder beloont overeenkomstig zijn daden. De Kerk staat aan uw zijde en spoort u aan uw situatie van kinderen van God te beleven in eenheid met Christus, onder de blik van Maria onze allerheiligste moeder.

De Paus vraagt u uw gebeden en belooft u de zijnen. En terwijl hij u zegent, neemt hij afscheid van u met de woorden van de heilige apostel Paulus: 'Groet al de broeders met een heilige kus'. Moge dit een oproep tot hoop zijn! Zo zij het. 

Document

Naam: DE PAUS WIL UW STEM ZIJN
Tot de Indios en Campesinos - Cuilapán (Mexico)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 januari 1979
Copyrights: © 1979, Archief van de Kerken 34e jrg, p. 264-266
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam