• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit geloof behoedt ons voor een nihilistische visie op de dood en ook voor de valse troost van de wereld, zo loopt de christelijke waarheid niet het gevaar" zich met mythologie van allerlei slag te vermengen en toe te geven aan antiek of modern bijgeloof." Paus Franciscus, Angelus/Regina Caeli, Sint Pietersplein, Gedachtenis van Allerzielen (2 nov 2008), 1 Vandaag is het noodzakelijk dat de herders en alle christenen op meer concrete wijze uitdrukking geven aan de zin van het geloof ten aanzien van de gezinservaring van rouw. Men moet het recht op wenen niet ontzeggen - we moeten wenen bij rouw - ook Jezus "barstte uit in tranen" en "was diep geschokt" door de zware rouw van een bevriend gezin (Joh. 11, 33-37). We kunnen leren van het getuigenis van veel eenvoudige en sterke gezinnen die, bij het voorbijgaan van de dood, ook het voorbijgaan ervaren hebben van de Heer, gekruisigd en verrezen, met zijn onherroepelijke belofte van de verrijzenis van de overledenen. Het werk van de liefde van God is sterker dan het werk van de dood. Van die liefde, precies van die liefde, moeten we door ons geloof werkdadige medeplichtigen worden. En laten we ons het gebaar van Jezus herinneren: "En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder", zo zal Hij met al onze dierbaren doen en ook met ons wanneer we elkaar zullen ontmoeten, wanneer de dood in ons definitief zal overwonnen zijn. Hij werd overwonnen door het kruis van Jezus. Jezus zal ons allen als gezin herstellen!

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks, zie dossier Het gezin

Document

Naam: HET GEZIN - 19. ROUW
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 juni 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: pater Marcel de Pauw msc; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam