• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het volk van God, door de genade van zijn medelijden in Jezus geschonken, tonen veel gezinnen met de daad dat de dood niet het laatste woord heeft: dat is een werkelijke daad van geloof. Telkens wanneer een gezin in rouw - ook verschrikkelijke rouw - de kracht vindt het geloof te bewaren en de liefde die ons samenhoudt met hen van wie we houden, verhindert het nu al dat de dood alles opslokt. Het duister van de dood wordt bestreden met een intenser werk van de liefde. "Mijn God, verlicht mijn duisternis", is een aanroeping uit de avondliturgie. In het licht van de verrijzenis van de Heer die niemand verlaat van diegenen die de Vader Hem heeft toevertrouwd, kunnen wij aan de dood zijn "angel" ontnemen zoals de apostel Paulus zegde (1 Kor. 15, 55); we kunnen verhinderen dat hij ons leven vergalt, onze gevoelens ijdel maakt, ons in de donkerste leegte doet vallen.

Document

Naam: HET GEZIN - 19. ROUW
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 juni 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: pater Marcel de Pauw msc; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam