• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

Bij de catecheses over het gezin, ontlenen we vandaag rechtstreeks onze inspiratie aan het gebeuren dat de evangelist Lucas verhaalt en dat we zojuist hebben gehoord. Vgl. Lc. 7, 11-15 Het is een zeer ontroerende scène, die ons het medelijden van Jezus toont voor wie lijdt - in dit geval een weduwe die haar enige zoon verloren heeft - het toont ons ook de macht van Jezus over de dood.

De dood is een ervaring die alle gezinnen beleven, zonder enige uitzondering. Hij maakt deel uit van het leven; en toch, als de dood de gezinsgevoelens raakt, slaagt hij er niet in om ons als natuurlijk over te komen. Als ouders je eigen kinderen overleven is iets erg verscheurend dat de elementaire natuur tegenspreekt van de relaties die aan het gezin zin geven. Het verlies van een zoon of een dochter is alsof de tijd blijft stilstaan: een afgrond opent zich die zowel verleden als toekomst opslokt. De dood die een klein of jong kind wegrukt, is een kaakslag aan de beloften, aan de gaven en aan de offers van liefde die we aan het leven gegeven hebben dat we hebben laten geboren worden. Vaak komen in de kapel van de heilige Marta ouders met de foto van een zoon, of van een dochter, een kindje, een jongen, een meisje en zeggen me: "Hij is gegaan, zij is gegaan". Met een bedroefd gezicht. De dood raakt en wanneer het om een kind gaat, raakt hij diep. Heel het gezin blijft als verlamd en verstomd achter. Iets dergelijks ervaart ook het kindje dat alleen blijft door het verlies van een ouder of van beide ouders. Er is dan de vraag: "Waar is papa? Waar is mama?" - "In de hemel" - "Maar waarom zie ik dat niet?" Deze vraag verbergt in het hart van het kindje de angst om alleen te blijven. De leegte van het verlies die zich binnen in hem opent, is des te angstaanjagender doordat het nog niet voldoende ervaring heeft om aan het gebeuren "een naam te geven". "Wanneer komt papa terug? Wanneer komt mama terug?" Wat antwoorden als een kindje lijdt? Zo speelt de dood in het leven van een gezin.

Document

Naam: HET GEZIN - 19. ROUW
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 juni 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: pater Marcel de Pauw msc; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam