• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar bij onze pogingen om de aanval af te weren van "de macht van de duisternis", die zelfs de Godsidee uit het diepst van de mensenziel tracht weg te rukken, hebben Wij goede hoop, dat met de Christus-belijders krachtdadig zullen meewerken degenen, die - verreweg het grootste deel van de mensheid - in God geloven en Hem aanbidden.

De woorden derhalve herhalend, welke Wij vijf jaar geleden neerschreven in de Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Caritate Christi Compulsi
Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid
(23 mei 1932)
, sporen Wij hen nogmaals aan, om naar de mate hunner krachten eerlijk en oprecht hun best te doen, dit zeer ernstige gevaar, dat allen bedreigt, van de mensheid af te weren.

Want, zoals Wij waarschuwden, "daar elk menselijk gezag noodzakelijkerwijze steunt op de erkenning van God als de hechte grondslag van elke maatschappelijke orde, moeten zij allen, die niet de omverwerping van de bestaande toestand en de opheffing van alle wetten willen, hun beste krachten inspannen, opdat niet de vijanden van de godsdienst hun plannen, zo luide en openlijk verkondigd, doorzetten". Paus Pius XI, Encycliek, Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid, Caritate Christi Compulsi (23 mei 1932)

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam