• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met een vaderlijk gevoel willen Wij thans het woord richten tot de Ons zo dierbare katholieke arbeiders, jong en oud, die als beloning voor het feit, dat zij in deze benarde tijdsomstandigheden heldhaftig hun geloof bewaard hebben, een eervolle maar moeilijke taak en zending schijnen ontvangen te hebben. Zij immers moeten alle pogingen, onder leiding van hun Bisschop­pen en Priesters, in het werk stellen, om de grote massa van hun standgenoten tot de Kerk en tot God zelf terug te roepen, die verbitterd over onrechtvaardige be­oordeling of onverdiende minachting, van God helaas zijn afgevallen. De katholieke werklieden moeten hun afgedwaalde medearbeiders door woord en voorbeeld duidelijk maken, dat de Kerk een liefdevolle moeder is voor allen, die hard moeten werken of onder smarten gedrukt gaan; en dat zij evenmin als in het verleden ooit in de toekomst haar plicht zal verzaken om haar kinderen te beschermen. En wanneer deze zending, die zij moeten uitstrekken tot mijnen, fabrieken, werkplaatsen, kortom overal waar gewerkt wordt, soms offers vraagt, dan moeten de katholieke arbeiders gedenken, dat Jezus Christus hun voorbeeld is geweest in de arbeid, maar ook in het lijden.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam