• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar bovendien denken Wij hier aan die organi­saties, die gevormd worden uit mannen en vrouwen van dezelfde stand: Wij bedoelen onder meer organisa­ties van arbeiders, landbouwers, technici, geneesheren, patroons, geleerden; daar zij een gemeenschappelijke graad van ontwikkeling hadden, zijn zij als het ware door de natuur zelf tot hen passende organisatievormen gekomen. Want volgens Onze mening zijn deze organisaties van zeer grote invloed, zowel om de ordening van de maatschappij tot stand te brengen, zoals die Ons in de Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
voor de geest stond, als ook om het Koningschap van Christus over elk gebied van wetenschap en arbeid met kracht uit te breiden.

Indien nu bij de gewijzigde omstandigheden van het economisch en sociaal leven de regeringen zich verplicht geacht hebben door speciale wetsbepalingen ordenend en regelend bij deze organisaties op te treden, met behoud natuurlijk van de vrijheid en zeggensmacht van de aangeslotenen, dan mogen de leden van de Katholieke Actie bij de huidige stand van zaken niet afzijdig blijven. Met wijs beleid moeten zij het hunne in deze bijdragen èn door voorlichting, hoe namelijk de moderne vraag­stukken volgens de richtlijnen van het katholicisme moeten worden opgelost, èn door loyaal en eerlijk mede te werken aan die nieuwe instellingen met het doel, ze te doordringen van de christelijke geest, die de bron van maatschappelijke orde en broederlijke samenwerking is.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam