• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Na dit beroep op de geestelijkheid richten Wij Ons vaderlijk woord tot Onze geliefde zonen onder de leken, die meestrijden in de gelederen van de Katholieke Actie, welke zo'n grote plaats in Ons hart heeft en bij gelegenheid door Ons genoemd is "een steun door Gods bijzondere voorzienigheid" in de zo moeilijke tijdsomstandigheden aan de Kerk geschonken. Daar immers de strijdleuze van de Katholieke Actie is, dat Jezus Christus heerse zowel over de afzonderlijke personen als over de huiselijke en burgerlijke samen­leving, verricht zij inderdaad een sociaal apostolaat. Vóór alles derhalve moet zij bestendig haar best doen om haar leden zo zorgvuldig mogelijk te vormen en te oefenen tot de strijd voor God. Deze vorming van de leden, die nu meer dan ooit dringend noodzakelijk is en aan alle praktische werkzaamheid ten grondslag moet liggen, zal buitengewoon bevorderd worden vooreerst, door het oprichten van studiekringen, door het her­haaldelijk organiseren van sociale weken, door het geregeld houden van lezingen en ten slotte, door allerlei soort initiatieven, die vooral ten doel moeten hebben, aan te tonen, op welke wijze en langs welke weg de economische kwesties in christelijke zin kunnen worden opgelost.

Als de strijders voor de Katholieke Actie zo op behoorlijke wijze gevormd zijn, dan is er ook geen twijfel aan, of zij zullen te midden van hun mede-arbeiders apostelen bij uitstek zijn en bij hun steun aan de priesters zonder ophouden en met al hun energie het licht van de waarheid verder verspreiden, hetzij de zo veelvuldige en zo grote stoffelijke en geestelijke ellende lenigen in die kringen van de maatschappij, die meermalen de arbeid van de bedienaren Gods daarom tegenwerken, omdat zij ofwel het slachtoffer zijn van vooroordelen tegenover de priesters ofwel de godsdienst zelf jammerlijk ver­waarlozen. Zó ook zullen zij onder leiding van praktisch ervaren priesters dapper en edelmoedig meewerken aan de godsdienstige verzorging van de arbeiders; en daar­aan juist hechten Wij zeer grote waarde, als zijnde het meest geschiktste middel om de arbeiders, Onze geliefde zonen, tegen de listen van de communisten te beschutten.

Behalve dit individueel apostolaat, dat weliswaar dikwijls niet in het openbaar verricht wordt, maar toch een zegenrijke en krachtige invloed uitoefent, is het de taak van de leden van de Katholieke Actie, door woord en geschrift de leer van de officiële Pauselijke stukken in wijde kring te verspreiden; de leer die leiding geeft bij de ordening van de maatschappij in christelijke zin.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam