• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

En wat aangaande de mens het katholiek geloof en onze rede leert, hebben Wij in voornaamste hoofdpunten uiteengezet in de Encycliek over de christelijke opvoeding van de jeugd. Paus Pius XI, Encycliek, Over de christelijke opvoeding, Divini illius Magistri (31 dec 1929) De mens immers bezit een geestelijke en onsterfelijke ziel; en gelijk hij een persoonlijk wezen is, door de machtigen Schepper met geheel buitengewone gaven naar ziel en lichaam verrijkt, zo kan hij daarom ook inderdaad, volgens de leer van de oude schrijvers, een "microkosmos" genoemd worden, omdat hij verreweg overtreft en uitsteekt boven de onmetelijke wereld van het onbezielde.

Niet alleen in dit sterfelijk, maar ook in het eeuwig leven is God alleen zijn laatste doel; en daar hij door de heiligmakende genade verheven is tot de waardigheid van kind Gods, wordt hij door het mystieke Lichaam van Jezus Christus opgenomen in het Rijk Gods. Als gevolg hiervan heeft God hem menigvuldige en veelsoortige voorrechten toebedeeld; onder andere het recht op het leven en instandhouding van zijn lichaam, het recht verder, zowel om zich het noodzakelijke te verschaffen als om op behoorlijke wijze te streven naar het laatste doel, hem door God gesteld, het recht ten slotte van vereniging, van privaateigendom en het gebruik ervan.

Bovendien, gelijk het huwelijk, zo is ook het natuur­lijk gebruik ervan van goddelijke instelling; ook de inrichting en voornaamste verplichtingen van de huise­lijke samenleving komen niet voort uit menselijk goed­dunken, noch uit economische factoren, maar van de machtigen Schepper zelf. Dit hebben Wij in de Ency­cliek over de heiligheid van het kuise huwelijk Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
en ook in de zo juist genoemde Encycliek over de Chris­telijke opvoeding Paus Pius XI - Encycliek
Divini illius Magistri
Over de christelijke opvoeding
(31 december 1929)
heel uitvoerig uiteengezet.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam