• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een pseudo-ideaal

De leer van het communisme, zoals deze in onze dagen verkondigd wordt, biedt zich aan onder aanlokkelijker vorm dan soortgelijke stelsels in vroeger tijden, onder het valse voorwendsel de hulpbehoevenden te willen verlossen. Een pseudo-ideaal van rechtvaardigheid, gelijkheid en broederschap van allen in de arbeid doortrekt zijn leer en zijn werkzaamheid met een vals mysticisme zo zeer, dat het de grote massa verlokt door zijn valse voorspiegelingen en deze bezielt met een allen meeslepend enthousiasme; en dit des te eerder in een tijd als de onze, aangezien de onbillijke verdeling van de goederen een ongekende ontbering van niet weinigen ten gevolge heeft. Ja zelfs pochen en roemen zij er op, als zou dit pseudo-ideaal de economische vooruitgang verwekt hebben, die echter, als hij werkelijk ergens plaats vindt, zonder twijfel aan andere oorzaken moet worden toegeschreven, als bijvoorbeeld aan de invoering van een intensiever industrie in die landen, welke daarvan verstoken waren; aan het feit, dat ontzaglijke bodemschatten, zonder enige rekening te houden met de wetten van de menselijkheid, met enorme winsten geëxploiteerd zijn; ten slotte hieraan, dat de werklieden meedogenloos en wreed gedwongen werden voor een karig loon zeer zware arbeid te verrichten.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam