• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JEZUS TOONT ZICH ALS GOEDE HERDER
4e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

In het Evangelie van deze zondag (Joh. 10, 1-10), “van de Goede Herder” genoemd, stelt Jezus zichzelf voor aan de hand van twee beelden die mekaar aanvullen. Het beeld van de herder en het beeld van de deur van de schaapstal.

De kudde, die wij allemaal samen vormen, heeft de schaapstal als woonst, zij dient als onderkomen waar de schapen verblijven en rusten na de vermoeienis van de weg. En de schaapstal heeft een omheining met een deur waar een wachter staat.

Verschillende mensen naderen de kudde: degene die door de omheining komt langs de deur en degene die « langs een andere weg binnengaat» (Joh. 10, 1). De eerste is de herder, de tweede een vreemde, die niet van de schapen houdt, hij wil binnenkomen omdat hij andere bedoelingen heeft.

Jezus identificeert zich met de eerste en geeft blijk van een band van vertrouwelijkheid met de schapen, die tot uiting komt door Zijn stem, waarmee Hij hen roept en die zij herkennen en volgen. Vgl. Joh. 10, 3 Hij roept hen om hen naar buiten te leiden, naar groene weiden waar zij goed voedsel vinden.

Het tweede beeld waarmee Jezus zichzelf voorstelt, is dat van de “deur van de schapen” (Joh. 10, 7). Hij zegt namelijk: “Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered ... en wel in overvloed” (Joh. 10, 9-10). Christus, de Goede Herder, is de deur geworden van het heil van de mensheid omdat Hij Zijn leven heeft gegeven voor Zijn schapen.

Jezus Goede Herder en deur van de schapen. Hij is een leidsman wiens autoriteit zich uit door dienstbaarheid, Hij is een leidsman die bevelen geeft door Zijn leven te geven en die anderen niets anders vraagt dan hun leven te geven. In zo een leidsman kan men vertrouwen hebben, zoals schapen die naar de stem van hun herder luisteren omdat zij weten dat zij met hem goede en overvloedige weiden hebben. Een signaal, een roep volstaat en zij volgen hem, zij gehoorzamen, zij gaan op weg geleid door de stem van degene die zij als een bevriende aanwezigheid ervaren, die sterk en zacht is tegelijk, die leidt, beschermt, troost en verzorgt.

Zo is Christus voor ons. Er is in de christelijke ervaring een dimensie die wij misschien een beetje in de schaduw laten: de spirituele en affectieve dimensie. Het gevoel verbonden te zijn met de Heer door een bijzondere band, zoals schapen met hun herder. Soms beredeneren wij ons te geloof te veel en lopen wij het gevaar de toonaard van deze stem, de stem van Jezus de Goede Herder te verliezen, die stimuleert en fascineert. Wat de pelgrims van Emmaüs overkwam, wiens hart brandde toen de Verrezene onderweg met hen sprak. Het is de wondere ervaring zich door Jezus bemind te weten. Stel uzelf de vraag: voel ik mij door Jezus bemind? Voor Hem zijn wij nooit vreemdelingen, maar vrienden, broeders.

En toch, het is niet altijd gemakkelijk de stem van de Goede Herder te onderkennen. Wees aandachtig. Er bestaat altijd het gevaar verstrooid te zijn door het kabaal van zo veel andere stemmen. Vandaag worden wij uitgenodigd ons niet te laten afleiden door de schijnwijsheid van deze wereld, maar Jezus, de Verrezene te volgen, de enige veilige gids die zin geeft aan ons leven.

Roepen wij op deze Wereldgebedsdag voor Roepingen de Maagd Maria aan – in het bijzonder voor priesterroepingen, opdat de Heer ons goede herders zou geven: dat zij de tien nieuwe priesters zou begeleiden die ik zopas gewijd heb. Aan vier van hen, van het bisdom Rome, heb ik gevraagd met mij de zegen te geven. Moge de Maagd Maria degenen die door Hem geroepen zijn, ondersteunen en helpen, opdat zij bereid zouden zijn Zijn stem edelmoedig te volgen.

Document

Naam: JEZUS TOONT ZICH ALS GOEDE HERDER
4e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Werkvert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 8 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam