• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In feite is een breuk ontstaan tussen gezin en samenleving, tussen gezin en school, het opvoedingspact is op vandaag gebroken: en zo, is het opvoedingsverbond van de samenleving met het gezin in crisis geraakt omdat het wederzijds vertrouwen werd ondermijnd. Symptomen zijn er veel. Bijvoorbeeld, in de school zijn de relaties van ouders en leerkrachten aangetast. Soms zijn er spanningen en wederzijds wantrouwen; en de gevolgen hiervan treffen natuurlijk de kinderen. Anderzijds zijn er de zogenaamde "experten" die de rol van de ouders hebben overgenomen ook op de meest delicate punten van de opvoeding. Inzake gevoelsleven, inzake persoonlijkheid en ontwikkeling, inzake rechten en plichten, weten de "experten" alles: doelstellingen, motieven, technieken. En ouders moeten alleen maar toehoren, leren en zich aanpassen. Omdat hun opdracht hen ontnomen werd, worden ze soms overdreven bezorgd en bezitterig tegenover hun kinderen, dermate dat ze deze nooit verbeteren: "Je mag je kinderen niet verbeteren". Ze hebben de neiging ze steeds meer aan de "experten" toe te vertrouwen (...) en gaan zelf alleen in het hoekje staan; en op die wijze lopen ouders op onze dagen het gevaar zichzelf uit het leven van hun kinderen uit te sluiten. En dat is heel erg! Vandaag bestaan dergelijke gevallen. Ik zeg niet dat dit altijd gebeurt, maar ze bestaan. De onderwijzeres berispt op school een kindje en maakt een nota voor de ouders. Ik herinner me een persoonlijke anekdote. Ik zat in het vierde leerjaar van de basisschool. Eens had ik een lelijk woord gezegd tegen de onderwijzeres en de onderwijzeres, een goede vrouw, liet mijn moeder roepen. Ze is 's anderendaags gekomen. Eerst hebben ze met elkaar gepraat en toen werd ik er bij geroepen. En mijn moeder heeft me in aanwezigheid van de onderwijzeres duidelijk gemaakt dat wat ik gedaan had een lelijke zaak was, dat ik dat niet mocht doen; moeder deed het heel zacht en vroeg me in haar aanwezigheid aan de onderwijzeres vergiffenis te vragen. Ik heb dat gedaan en daarna was ik tevreden en dacht bij mezelf: de zaak is goed afgelopen. Dat was slechts het eerste hoofdstuk. Toen ik thuis kwam volgde het tweede hoofdstuk... Kunnen jullie zich voorstellen dat, vandaag, een onderwijzeres iets dergelijks zou doen. De dag daarna zou ze beide ouders of een van hen tegenover zich hebben om haar terecht te wijzen, want de "experten" zeggen dat je kinderen op die wijze niet mag berispen. De tijden zijn veranderd! Hoe dan ook ouders mogen zichzelf niet uitsluiten van de opvoeding van de kinderen.

Document

Naam: HET GEZIN - 15. DE OPVOEDING
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 mei 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: pater Marcel de Pauw msc; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam