• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Excuseer

Het derde woord is: “excuseer”. Zeker een moeilijk woord, maar zo noodzakelijk. Wanneer het ontbreekt, worden kleine barsten steeds breder – ook zonder het te willen – tot ze diepe sloten worden. Niet zonder reden vinden we in het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader, deze bede: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren” (Mt. 6, 12). Erkennen dat men tekortschoot en terug willen geven wat men ontnomen heeft – respect, oprechtheid, liefde – maakt waardig om vergiffenis te krijgen. Op deze wijze wordt de ontsteking gestopt. Als we niet bekwaam zijn ons te verontschuldigen wil dat zeggen dat we ook niet bekwaam zijn om vergiffenis te schenken. In een huis waar men geen verontschuldiging aanbiedt, begint de lucht te ontbreken, het water komt tot er stilstaand. Veel kwetsuren van gevoelens, veel verscheurdheid in gezinnen begint met het verlies van dit kostbare woord: “excuseer me”. In het huwelijksleven kan men ruzie maken, soms “vliegen er schotels”, maar ik geef jullie een goede raad: de dag nooit eindigen zonder vrede te sluiten! Luistert goed: hebben jullie, man en vrouw, ruzie gemaakt? Kinderen met de ouders? Hebben jullie erg ruzie gemaakt? Dat is niet goed; maar het is ook niet het echte probleem. Het probleem is dat dat gevoel er ook nog ’s anderendaags is. Daarom, als jullie ruzie hebben gemaakt, nooit de dag eindigen zonder vrede te sluiten in het gezin. Hoe vrede sluiten? Moet ik op de knieën? Neen! Een klein gebaar volstaat, een dingetje, en de samenhorigheid in het gezin keert terug. Een liefkozing volstaat. Zonder woorden. Maar in het gezin nooit de dag besluiten zonder vrede te sluiten! Begrepen? Het is niet gemakkelijk, maar je moet het doen. Zo wordt het leven mooier.

Document

Naam: HET GEZIN - 14. DE DRIE WOORDEN
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 mei 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: pater Marcel de Pauw msc; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam