• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dankjewel

Het tweede woord is: “dankjewel”. Soms krijgt men de indruk dat we een cultuur van de slechte manieren en van de slechte woorden beginnen te worden, als ware het een teken van ontvoogding. We horen ze zo vaak, ook in het publiek. De vriendelijkheid en het vermogen om dank te zeggen worden beschouwd als teken van zwakheid, soms wekken ze zelfs wantrouwen op. Tegen deze trend moet in de schoot van het gezin zelf worden ingegaan. We moeten onverzettelijk worden wat betreft de opvoeding tot dankbaarheid en erkentelijkheid: menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid komen hier langs. Als het gezinsleven deze stijl verwaarloost zal ook het maatschappelijk leven hem verliezen. Dankbaarheid, is voor een gelovige de kern zelf van het geloof: een christen die niet kan danken is iemand die de taal van God vergeten is. Luister goed: een christen die niet kan danken is iemand die de taal van God vergeten is. Laten we ons het woord van Jezus herinneren toen Hij tien melaatsen genas en slechts één terugkwam om dank te zeggen. Vgl. Lc. 17, 18 Eens heb ik een bejaarde, een zeer wijze, zeer goede, eenvoudige persoon met de wijsheid van het mededogen en van het leven horen zeggen: “Dankbaarheid is een plant die alleen gedijt in edele zielen”. Die adeldom van ziel, die genade van God in de ziel dringt ons tot dankzeggen, tot dankbaarheid. Het is de bloem van een edele ziel. Dat i

Document

Naam: HET GEZIN - 14. DE DRIE WOORDEN
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 mei 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: pater Marcel de Pauw msc; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam