• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WEG OM JEZUS TE VOLGEN IS DE WEG VAN DE LIEFDE
6e Zondag van de Paastijd (Jaar B) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

Het Evangelie - Johannes 15 - voert ons vandaag terug naar het Cenakel, waar we het nieuwe gebod van Jezus te horen krijgen. Hij zegt: "Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad" (Joh. 15, 12). En, denkend aan het naderende offer op het kruis, voegt Hij er aan toe: "Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt Mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied" (Joh. 15, 13-14). Deze woorden van het Laatste Avondmaal, vatten heel de boodschap van Jezus samen; meer nog, vatten alles samen wat Hij gedaan heeft: Jezus heeft Zijn leven gegeven voor zijn vrienden. Vrienden die Hem niet hadden begrepen, die Hem op het beslissende ogenblik hadden verlaten, verraden en verloochend. Dit leert ons dat Hij ons liefheeft ook al zijn we zijn liefde niet waardig: zo houdt Jezus van ons!

Op deze wijze toont Jezus ons de weg om Hem te volgen, de weg van de liefde. Zijn gebod is niet een simpel voorschrift, dat altijd iets abstract is of vreemd aan het leven. Het gebod van Christus is nieuw omdat Hij het als eerste heeft waar gemaakt, Hij heeft het vlees gegeven en zo is de wet van de liefde eens en voor altijd geschreven in het hart van de mens. Vgl. Jer. 31, 33 Hoe is ze geschreven? Ze is geschreven met het vuur van de Heilige Geest. Met deze Geest, die Jezus ons geeft, kunnen ook wij deze weg gaan!

Het is een concrete weg, een weg die ons uit onszelf doet treden om naar de anderen te gaan. Jezus heeft ons getoond dat de liefde tot God beleefd wordt in de liefde tot de naaste. Beide gaan samen. De bladzijden van het Evangelie staan vol van deze liefde: volwassenen en kinderen, geleerden en onwetenden, rijken en armen, rechtvaardigen en zondaars heeft Christus in zijn hart gesloten.

Dus, dit woord van de Heer roept ons op elkaar lief te hebben, ook al verstaan we elkaar niet altijd, ook al zijn we het niet steeds eens... maar het is precies dan dat men de christelijke liefde ziet. Een liefde die zich toont ook als er meningsverschillen of verschillen van karakter zijn, deze liefde is groter dan de verschillen! Dat is de liefde die Jezus ons heeft geleerd. Het is een nieuwe liefde omdat ze door Jezus en zijn Geest werd vernieuwd. Het is een verloste liefde, bevrijd van egoïsme. Een liefde die ons hart van liefde vervult, zoals Jezus zelf zegt: "Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden" (Joh. 15, 11).

Het is precies de liefde van Christus, die de Heilige Geest in onze harten uitstort, om elke dag in de Kerk en in de wereld wonderen te doen. Vele kleine en grote gebaren volgens dit gebod van de Heer: "Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad." Vgl. Joh. 15, 12 Kleine gebaren van elke dag, gebaren van nabijheid bij een bejaarde, bij een kind, bij een zieke, bij een eenzame of iemand in moeilijkheden, bij een dakloze, bij een werkloze, een immigrant, een vluchteling...Dank zij dit woord van Jezus kan ieder van ons zichzelf tot naaste maken van de broer of zus die je ontmoet. Gebaren van nabijheid en aanwezigheid. In deze gebaren openbaart zich de liefde die Christus ons heeft geleerd.

Moge onze allerheiligste Moeder ons hierbij helpen, zodat in het dagelijks leven van ieder van ons de liefde tot God en de liefde tot de naaste altijd één zijn.

Document

Naam: DE WEG OM JEZUS TE VOLGEN IS DE WEG VAN DE LIEFDE
6e Zondag van de Paastijd (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 10 mei 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: pater Marcel de Pauw msc; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 29 november 2017

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam