• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBED IS ALMACHTIG
5e Zondag van de Paastijd - parochie Maria, Koningin van de Vrede in Ostia

Er is een woord dat Jezus dikwijls herhaalt, vooral tijdens het laatste avondmaal: “blijf in Mij”. Maak u niet los van Mij, blijf in Mij. Dat is het Christenleven: in Jezus blijven. En om ons goed uit te leggen wat Hij daarmee bedoelt, gebruikt Jezus dit mooie beeld van de wijnstok: “Ik, Ik ben de wijnstok, en u de ranken”. En elke rank die niet aan de wijnstok gehecht is, sterft uiteindelijk, geeft geen vrucht meer; zij wordt weggeworpen om vuur te maken. Zij worden gebruikt om vuur te maken – zij zijn heel nuttig – maar niet om vrucht te geven. Ranken echter die goed vastgemaakt zijn aan de wijnstok, kunnen het levenssap ontvangen en zich ontwikkelen, groeien en vrucht geven. Het beeld is heel eenvoudig. In Jezus blijven, betekent met Hem verenigd zijn om van Hem leven, liefde, de Heilige Geest te ontvangen. Het is waar, wij zijn allemaal zondaars, maar als wij in Jezus blijven zoals ranken aan de wijnstok, komt de Heer ons een beetje snoeien, zodat wij meer vrucht kunnen dragen. Hij zorgt altijd voor ons. Maar als wij, als wij ons losmaken, als wij niet in de Heer blijven, dan zijn wij slechts Christenen bij naam, niet in ons leven; we zijn Christen maar dode Christenen omdat wij geen vrucht dragen, zoals ranken die afhaken van de wijnstok.
In Jezus blijven, wil zeggen graag het leven van Hem ontvangen, ook vergeving, het snoeiwerk, dat allemaal graag van Hem ontvangen. In Jezus blijven, betekent: Jezus zoeken, bidden, gebed. In Jezus blijven, betekent tot de sacramenten naderen: de eucharistie, de biecht. In Jezus blijven, betekent – en dat is het moeilijkste van al – doen wat Jezus gedaan heeft, zich gedragen zoals Hij. Bijvoorbeeld, wanneer wij anderen afwijzen of kwaadspreken, blijven wij niet in Jezus: dat heeft Jezus nooit gedaan. Wanneer wij liegen, blijven wij niet in Jezus: Hij heeft dat nooit gedaan. Wanneer wij onze naaste oplichten met vuile zaakjes, zijn wij dode ranken, blijven wij niet in Jezus. In Jezus blijven, is doen zoals Hij: het goede doen, zijn naaste helpen, tot de Vader bidden, bij zieken waken, de armen helpen, de vreugde van de Heilige Geest hebben.
Een mooie vraag die wij ons, Christenen, kunnen stellen, is deze: “Ben ik in Jezus of ben ik ver van Hem? Ben ik vastgemaakt aan de wijnstok die mij leven geeft of ben ik een dode rank, niet in staat om vrucht voort te brengen, om te getuigen?”.
En er zijn andere ranken, waarover Jezus hier niet spreekt, maar elders wel: zij die laten zien dat zij leerlingen zijn maar het tegendeel doen van een leerling van Jezus, hypocriete ranken. Zij gaan misschien alle zondagen naar de mis, doen zich misschien vroom voor, zoals heiligenbeeldjes, maar leven uiteindelijk als heidenen. Die mensen, noemt Jezus “hypocriete ranken”.
Jezus is goed, Hij vraagt ons in Hem te blijven. Hij geeft kracht en als wij in zonde vervallen – wij zijn allemaal zondaars – vergeeft Hij ons, want Hij is barmhartig. Maar Hij wil deze twee dingen: dat wij in Hem blijven en niet hypocriet zijn. Met die twee dingen kan het Christenleven vooruitgaan.
En wat geeft de Heer ons als wij in Hem blijven? Wij hebben het gehoord: “Als gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag al wat ge wilt en het zal gebeuren”. Een kracht voor het gebed: “vraag al wat ge wilt”, met andere woorden, innig gebed, zodat Jezus kan doen wat wij vragen. Als ons gebed zwak is – als het niet echt in Jezus gedaan wordt – geeft het geen vrucht, omdat de rank niet met de wijnstok verenigd is. Maar als de rank wel met de wijnstok verenigd is, dat wil zeggen “als gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat ge wilt en het zal gebeuren”. Gebed is almachtig. Vanwaar komt deze almacht? Van het feit in Jezus te blijven, met Hem verenigd te zijn, zoals de rank met de wijnstok. Moge de Heer u die genade geven.

Document

Naam: GEBED IS ALMACHTIG
5e Zondag van de Paastijd - parochie Maria, Koningin van de Vrede in Ostia
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 mei 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: marantha gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 mei 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam