• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WAARAAN MEN EEN CHRISTEN HERKENT
5e Zondag van de Paastijd - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag, Het Evangelie van vandaag stelt ons Jezus voor tijdens het laatste avondmaal, op het ogenblik waarop Hij weet dat Zijn dood reeds naderbij is. Zijn laatste uur is gekomen. Hij is voor het laatst samen met Zijn leerlingen en wil hun een fundamentele waarheid inprenten: zelfs wanneer Hij lichamelijk niet meer bij hen zal zijn, zullen zij nog met Hem verenigd kunnen blijven, op een nieuwe manier, en zo veel vrucht dragen. Wij kunnen allemaal op een nieuwe manier met Jezus verenigd zijn. Als iemand daarentegen zijn vereniging met Hem, deze gemeenschap met Hem verliest, wordt hij onvruchtbaar of eerder schadelijk voor de gemeenschap. En om deze realiteit uit te drukken, deze nieuwe manier om met Hem verenigd te zijn, gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok en de ranken en zegt: “Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken” (Joh. 15, 4-5). Met dit beeld leert Hij ons hoe in Hem te blijven, met Hem verenigd te zijn, ook al is Hij niet lichamelijk aanwezig.
Jezus is de wijnstok en door Hem wordt Gods liefde, de Heilige Geest – zoals het sap van een boom – doorgegeven aan de ranken. Wij zijn de ranken en Jezus wil ons door deze parabel laten begrijpen hoe belangrijk het is met Hem verenigd te blijven. De ranken zijn niet zelfvoorzienend, maar totaal afhankelijk van de wijnstok, waar zich de bron van hun leven bevindt. Zo is het voor ons, Christenen. Door het Doopsel geënt op Christus, hebben wij van Hem de gave van het nieuwe leven voor niets ontvangen en kunnen wij in die levensgemeenschap met Christus blijven. Men dient trouw te blijven aan het Doopsel en in vriendschap met de Heer te groeien door gebed, dagelijks gebed, luisteren naar Zijn woord– het Evangelie lezen - en het volgen, deelnemen aan de Sacramenten, vooral de Eucharistie en de Biecht.
Als iemand innig met Jezus verbonden is, geniet hij van de gaven van de Heilige Geest, en dat zijn volgens de heilige Paulus: "liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid" (Gal. 5, 22); bijgevolg doet hij veel goed aan de naaste en de samenleving, en is hij een Christenmens. Aan deze houdingen erkent men of iemand werkelijk Christen is, zoals men een boom aan zijn vruchten erkent.
De vruchten van deze diepe eenheid met Jezus zijn wonderlijk: heel onze persoon wordt omgevormd door de genade van de Geest: ziel, verstand, wil, gevoelens en ook het lichaam want wij zijn een eenheid van geest en lichaam. Wij ontvangen een nieuwe manier van zijn, het leven van Christus wordt het onze: wij kunnen denken zoals Hij, handelen zoals Hij, de wereld en de dingen met Gods ogen zien. Bijgevolg kunnen wij onze broeders liefhebben, te beginnen met de armsten en zij die lijden, zoals Hij gedaan heeft, en hen beminnen met ons hart en zo vruchten van goedheid, liefde en vrede in de wereld brengen.
Ieder van ons is een rank van de ene wijnstok; en wij zijn allen samen geroepen om vrucht te dragen van dit gezamenlijk toebehoren aan Christus en de Kerk. Vertrouwen wij ons toe aan de voorspraak van de Maagd Maria, opdat wij in de Kerk levende ranken kunnen zijn en op een coherentie manier van ons geloof getuigen – coherentie van leven en denken, van leven en geloof – bewust dat iedereen, volgens zijn eigen roeping, deelneemt aan de ene heilszending van Christus.

Document

Naam: WAARAAN MEN EEN CHRISTEN HERKENT
5e Zondag van de Paastijd - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 mei 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: marantha gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 mei 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam