• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

5.

Binnen het kader van een nieuwe orde, gebaseerd op de beginselen van de zedenwet, is er geen plaats voor de vervolging van godsdienst en Kerk. Uit een levendig geloof in een persoonlijke, boven het heelal staande God ontstaat een echte en tegen strijd opgewassen morele kracht, die heel de gang van het leven bezielt. Want het geloof is niet alleen zelf een deugd, maar ook de goddelijke deur, waar door alle deugden in den tempel van de ziel binnentreden, en waardoor zich dat sterke en zich steeds gelijkblijvende karakter vormt, dat niet wankelt waar de rede en de gerechtigheid in het grootste gevaar geraken. Dit is altijd waar, maar moet veel schitterender uitkomen, als zowel van den staatsman als van de laagste der burgers het maximum van moed en morele kracht gevorderd wordt om een nieuw Europa en een nieuwe wereld op te bouwen op de puinhopen, die het wereldconflict met zijn geweld, zijn haat en zijn verwijdering tussen de geesten heeft opgestapeld. Wat in het bijzonder het sociale vraagstuk betreft, dat zich bij het einde van de oorlog met nog groter scherpte zal stellen, onze voorgangers en ook wij zelf hebben richtlijnen tot oplossing er van aangewezen. Maar men moet w`el voor ogen houden, dat deze alleen dan in heel hun volheid kunnen worden opgevolgd en volle vrucht kunnen opleveren, als de staatslieden en de volken, werkgevers en arbeiders bezield worden door het geloof in een persoonlijke God, wetgever en straffer, voor wie zij rekenschap van hun handelingen hebben af te leggen. Want, terwijl het ongeloof, dat zich tegen God, de ordenaar van het heelal, verzet, de gevaarlijkste vijand voor een rechtvaardige nieuwe orde is, is omgekeerd ieder mens die in God gelooft er een machtige begunstiger en voorvechter van. Wie het geloof bezit in Christus, in Zijn godheid, in Zijn wetten, in Zijn werk van liefde en verbroedering tussen de mensen, zal bijzonder kostbare elementen voor de sociale heropbouw bijbrengen. Maar des te meer zal dit waar zijn van de staatslieden, als zij zich bereid tonen de deuren wijd open te zetten en de weg te effenen voor de Kerk van Christus, opdat deze, vrij en onbelemmerd haar bovennatuurlijke krachten in dienst stellend van de goede verstandhouding onder de volken en van de vrede, met haar ijver en haar liefde kan meewerken aan het reusachtige werk van de genezing van de wonden, die de oorlog heeft geslagen.

Document

Naam: NELL'ALBA
Kerstboodschap 1941
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1941
Copyrights: © 1944, Ecclesia Docens - G&S 0145
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam