• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MANNEN EN VROUWEN VAN DE VERRIJZENIS
Paasmaandag - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag !

Op deze Paasmaandag, «maandag van de Engel» genoemd, laat de liturgie de boodschap van de verrijzenis weerklinken die gisteren verkondigd werd: Christus is verrezen, alleluia! In het Evangelie van vandaag kunnen wij de echo horen van de woorden die de Engel richt tot de vrouwen die haastig naar het graf gekomen zijn: “gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden” (Mt. 28, 7). Wij horen de uitnodiging om deze boodschap van vreugde en hoop “terstond” te gaan zeggen aan de mannen en vrouwen van deze tijd, ook alsof ze tot ons gericht is. Een vaste hoop, want vanaf het ogenblik dat de gekruisigde Jezus in de morgen van de derde dag verrijst, is het laatste woord niet meer aan de dood maar aan het leven! Dat is onze zekerheid. Het laatste woord is niet meer aan het graf, niet meer aan de dood, maar aan het leven! Daarom herhalen wij zo dikwijls: “Christus is verrezen!”. Want in Hem werd het graf overwonnen, werd het leven geboren.

Krachtens deze gebeurtenis, de ware nieuwigheid in de geschiedenis en de kosmos, zijn wij geroepen nieuwe mannen en vrouwen te zijn in de Geest en de echte waarde van het leven te bekrachtigen. Er is leven! Het is reeds aan het opstaan! Wij zullen mannen en vrouwen van de verrijzenis zijn, mannen en vrouwen van het leven, als wij te midden van de gebeurtenissen die de wereld teisteren – en er zijn er zoveel vandaag – te midden van de wereldse mentaliteit die van God verwijdert, als wij gebaren kunnen stellen van solidariteit, van onthaal, als wij het wereldwijd verlangen naar vrede stillen en de verzuchting naar een beschermd milieu. Het gaat om gemeenschappelijke en menselijke tekens, maar die ondersteund en bezield door het geloof in de verrezen Heer, veel doeltreffender zijn dan onze capaciteiten. En dat is zo omdat Christus leeft en door Zijn Heilige Geest werkzaam is in de geschiedenis: Hij koopt onze ellende vrij, Hij bereikt ieder mensenhart en geeft opnieuw hoop aan iedereen die verdrukt is en lijdt.

Moge de Heilige Maagd Maria, de stille getuige van de dood en de verrijzenis van Haar Zoon Jezus, ons helpen om heldere tekens van de verrezen Christus te zijn te midden van de gebeurtenissen in deze wereld, opdat iedereen die beproefd wordt en in moeilijkheden verkeert, niet het slachtoffer zou blijven van pessimisme, mislukking en berusting, maar in ons even vele broeders en zusters vindt die hun steun en troost bieden. Moge onze Moeder ons helpen sterk te geloven in de verrijzenis van Jezus: Jezus is verrezen, Hij leeft hier, onder ons, het is een aanbiddelijk heilsmysterie dat hart en leven kan veranderen. Moge Zij bijzonder ten beste spreken voor de vervolgde en onderdrukte Christengemeenschappen die vandaag op vele plaatsen ter wereld geroepen zijn om het moeilijkste en moedigste getuigenis te geven.

Richten wij ons nu tot Haar, in het licht en de vreugde van Pasen, met het gebed dat vijftig dagen lang, tot Pinksteren, de plaats van het Angelus zal innemen.

Regina Coeli ...

Document

Naam: MANNEN EN VROUWEN VAN DE VERRIJZENIS
Paasmaandag - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 april 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Frans (zenit.org): maranatha gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 november 2017

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam