• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dierbare broeders en zusters, deze bevrijdende uittocht naar Christus en de broeders is ook de weg naar totale welwillendheid voor de mens, voor humane en sociale groei in de geschiedenis. De roep van de Heer horen en opnemen, is geen privé of intimistische aangelegenheid die kan verward worden met de emotie van het ogenblik; roeping is een concreet engagement, reëel en totaal, dat ons bestaan in beslag neemt en ten dienste stelt van de opbouw van het Rijk Gods op aarde. Bijgevolg zet een christelijke roeping, die geworteld is in de contemplatie van het Hart van de Vader, tegelijk aan tot solidair engagement voor de bevrijding van de broeders, vooral de armsten. Een leerling van Jezus heeft een open hart voor Zijn immense horizont, en zijn vertrouwelijkheid met de Heer is nooit een vlucht uit het leven en de wereld, in tegendeel “de gemeenschap en de zending zijn nauw met elkaar verbonden”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 23

Document

Naam: EXODUS, FUNDAMENTELE ERVARING VAN DE ROEPING
52e Gebedsdag op Wereld Roepingen Zondag (2015)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 maart 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; aliineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam