• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

De vierde zondag van Pasen geeft ons het beeld van de Goede Herder die Zijn schapen kent, hen roept, voedt en leidt. Op deze zondag is het reeds meer dan 50 jaar, Wereldgebedsdag voor Roepingen. Hij herinnert ons telkens aan het belang van het gebed opdat, zoals Jezus tot Zijn leerlingen zegt, “de heer van de oogst arbeiders stuurt om te oogsten”.  Vgl. Lc. 10, 2 Jezus spreekt over dit bevel in de context van een missionaire zending: naast de twaalf apostelen heeft Hij tweeënzeventig andere leerlingen geroepen en zendt hen twee aan twee uit. Vgl. Lc. 10, 1-16 Inderdaad, als de Kerk “van nature missionair is” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2, kan een christelijke roeping slechts ontstaan binnen een ervaring van zending. De stem van Christus, de Goede Herder, horen en volgen, door Hem aangetrokken en geleid, zijn leven aan Hem wijdend, is toelaten dat de Heilige Geest ons met deze missionaire dynamiek vertrouwd maakt, door in ons het verlangen en de blije moed op te wekken ons leven te offeren en te wijden aan de zaak van het Rijk Gods.

Document

Naam: EXODUS, FUNDAMENTELE ERVARING VAN DE ROEPING
52e Gebedsdag op Wereld Roepingen Zondag (2015)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 maart 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; aliineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam