• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ten aanzien van de breekbaarheid van de mensen is er altijd de verleiding de Kerk te vergeestelijken, d.w.z. haar op zij te plaatsen in een domein van louter idealen en dromen – aan gene zijde van de afgrond van de verleiding, de zonde, de dood en de duivel, alsof wij, om de heerlijkheid van de verrijzenis te bereiken, nooit de vallei van het lijden en de pijn zouden moeten doorgaan. Volgens een bepaalde analogie die men kan maken met de menswording van het Woord van God, vormt de Kerk een inwendige eenheid van een geestelijke gemeenschap en een zichtbare vergadering, die als zodanig de Geest van God ten dienste staat als teken en instrument van heil, met als doel het werk van Christus onder de mensen verder te zetten. En dus is de Kerk heilig en heiligmakend omdat zij geheiligd is door God; wat betreft de mensen in hun pelgrimstocht van geloof “moet zij zich tevens altijd weer zuiveren, en daarom is zij voortdurend bezig boete te doen en zich te vernieuwen.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8

Document

Naam: THEOLOGISCHE CRITERIA VOOR EEN HERVORMING VAN DE KERK EN VAN DE ROMEINSE CURIE
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 8 februari 2015
Copyrights: © 2015, Vaticana.va / L'Osservatore Romano / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 april 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam