• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De onfeilbaarheid waaraan de Kerk deelheeft vertaalt zich concreet in het bestaan van een specifieke functie, nl. het Leergezag, die de Kerk in staat stelt met zekerheid de goddelijke Schriften en de heilige Overlevering te bereiken, welke tezamen de “hoogste regel van haar geloof” vormen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
leert hieromtrent: “De zending van het leergezag is verbonden met het definitieve karakter van het verbond dat door God in Christus met zijn volk aangegaan is; dit leergezag moet het beschermen tegen afwijkingen en tekortkomingen en het de objectieve mogelijkheid geven zonder dwaling het authentieke geloof te belijden. De pastorale taak van het leergezag houdt derhalve onder meer in erop toe te zien dat het volk van God blijft in de waarheid die bevrijdt. Om dit dienstwerk te vervullen heeft Christus de herders begiftigd met het charisma van de onfeilbaarheid inzake geloof en zeden.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 890 De uitoefening van dit charisma is echter gediversifieerd wat betreft zowel de modaliteiten als de personen die dit charisma uitoefenen.

Document

Naam: DE THEOLOGISCHE AARD VAN DE DOCTRINAIRE COMMISSIES EN DE TAAK VAN DE BISSCHOPPEN ALS MEESTERS VAN HET GELOOF
Esztergom
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 13 januari 2015
Copyrights: © 2015, Vaticana.va / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam