• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Na verduidelijkt te hebben, ten minste schematisch, de band tussen het heil en de kennis van de geopenbaarde waarheid, en ook het persoonlijke aanhangen van deze waarheid, wordt ook de noodzakelijk functie van het Leergezag duidelijker. Precies omdat God wil dat alle mensen gered worden door middel van het intieme aanhangen van de geopenbaarde waarheid en dus van de Zoon van God zelf Vgl. Joh. 14, 6 , heeft de Heer Jezus aan zijn Kerk een specifiek orgaan gegeven dat in staat te garanderen dat Hij aanwezig is in het heilbrengende geloof Hij aan de Apostelen heeft doorgegeven en bestemd heeft voor alle mensen van alle tijden. Daarom heeft Christus, die de Waarheid is, zijn Kerk willen laten deelhebben aan zijn eigen onfeilbaarheid. De onfeilbaarheid waaraan de Kerk deelheeft in zaken van geloof en zeden volgt uit het feit dat haar onzichtbaar hoofd Christus zelf is, de enige Meester van allen. Vgl. Mt. 23, 8 Het is nodig hier te herhalen dat de theologie, omdat zij leeft vanuit het geloof, “het leergezag van de paus en van de met hem verbonden bisschoppen” niet dient te beschouwen “als iets dat van buitenaf komt, als een grens aan haar vrijheid. Het leergezag vormt integendeel een intrinsiek en constitutief element van de theologie, door het een waarborg te bieden voor het contact met de oorspronkelijke bron. Het geeft zodoende de zekerheid te putten uit het Woord van Christus in heel zijn volheid.” Paus Franciscus, Encycliek, Licht van het geloof, Lumen Fidei (29 juni 2013), 36

Document

Naam: DE THEOLOGISCHE AARD VAN DE DOCTRINAIRE COMMISSIES EN DE TAAK VAN DE BISSCHOPPEN ALS MEESTERS VAN HET GELOOF
Esztergom
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 13 januari 2015
Copyrights: © 2015, Vaticana.va / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 31 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam