• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom, indien het enerzijds waar is dat “vanwege het allerhoogste karakter van de macht van het Primaatschap, er geen enkele instantie waaraan de Paus juridisch dient te antwoorden bij de uitoefening van het ontvangen geschenk: “prima sedes a nemina iudicatur” - "de allereerste zetel wordt door niemand geoordeeld”, dan betekent dit anderzijds niet dat de Paus een absolute macht bezit. Congregatie voor de Geloofsleer, Beschouwingen, Het Primaatschap van de Opvolger van Petrus in het mysterie van de Kerk (31 okt 1998), 10 In die zin is het correct te spreken over het Leergezag als een ancilla Verbi Dei - dienstmaagd van het Woord Gods -, ten dienst van de waarheid van de goddelijke Openbaring, d.i. de geloofsschat, waarbij het Leergezag als taak heeft deze zorgzaam te verdedigen en getrouw uiteen te zetten Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870), 21, waakzaam en met gebruikmaking van de gepaste middelen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25 In werkelijkheid “hebben wij geen enkele macht tegen de waarheid, maar voor de waarheid”, zoals dezelfde apostel Paulus zegt (2 Kor. 13, 8).

Document

Naam: DE THEOLOGISCHE AARD VAN DE DOCTRINAIRE COMMISSIES EN DE TAAK VAN DE BISSCHOPPEN ALS MEESTERS VAN HET GELOOF
Esztergom
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 13 januari 2015
Copyrights: © 2015, Vaticana.va / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam