• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

In onze catechesereeks over het gezin, is er vandaag een etappe die een beetje bijzonder is: het zal een gebedspauze zijn.

Op 25 maart vieren wij namelijk plechtig de Boodschap aan Maria, de aanvang van het mysterie van de menswording. De aartsengel Gabriël bezoekt het nederige, jonge meisje van Nazareth en kondigt Haar aan dat Zij zal ontvangen en de Zoon van God ter wereld brengen. Met deze aankondiging, verlicht en sterkt de Heer het geloof van Maria, zoals Hij daarna ook zal doen voor Haar echtgenoot Jozef, zodat Jezus in een mensenfamilie kan geboren worden. Het is heel mooi: dit toont ons de diepte van het mysterie van de menswording, zoals God het gewild heeft en dat niet alleen de ontvangenis in de schoot van de moeder omvat, maar ook het onthaal in een echt gezin. Vandaag zou ik met u de schoonheid van deze band, de schoonheid van deze neerbuigende welwillendheid van God willen beschouwen; en wij kunnen dat doen door samen het Wees Gegroet te bidden dat in zijn eerste deel de woorden van de engel herneemt, juist de woorden die hij tot de Maagd Maria sprak. Ik vraag u samen te bidden:

“Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt gezegend onder alle vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.” 

En nu, een tweede punt: 25 maart, hoogfeest van de Boodschap, is in vele landen ook de Dag voor het Leven. Daarom heeft de heilige Johannes Paulus II twintig jaar geleden, op deze datum, de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
ondertekend. Om aan deze verjaardag te herinneren, zijn veel leden van de Beweging voor het Leven hier vandaag aanwezig. In H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
neemt het gezin een centrale plaats in,
omdat het gezin het midden is dat het menselijk leven draagt. Het woord van mijn vereerde voorganger herinnert ons eraan dat het mensenpaar van bij het begin door God gezegend werd om een gemeenschap van liefde en leven te vormen, waaraan de zending van de voortplanting is toevertrouwd. Door de viering van het huwelijkssacrament, maken christelijke echtgenoten zich beschikbaar om deze zegen met Gods genade eer aan te doen voor heel het leven. De Kerk engageert zich van haar kant plechtig om de zorg voor het gezin op te nemen dat uit het huwelijk ontstaat, als een gave Gods voor haar eigen leven, zowel in goede als kwade dagen: de band tussen Kerk en gezin is heilig en onschendbaar. Als moeder verlaat de Kerk het gezin nooit, ook niet als het vernederd, gekwetst en op meerdere manieren aangevallen wordt. Zelfs niet wanneer het in zonde vervalt of zich van de Kerk verwijdert; zij zal steeds alles doen om te proberen ervoor te zorgen en het te genezen, het uit te nodigen tot bekering en verzoening met de Heer.

Document

Naam: GEBED VOOR DE SYNODE OVER HET GEZIN
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en-nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam