• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de eerste plaats, herinneren kleine kinderen ons eraan dat iedereen, dat wij, in de eerste levensjaren volledig afhankelijk zijn van de zorgen en welwillendheid van anderen. De Zoon van God werd daar niet van gespaard. Het is het mysterie dat wij ieder jaar met Kerstmis beschouwen. De kribbe is de icoon die ons deze werkelijkheid op de meest eenvoudige en directe manier meedeelt. Maar het is eigenaardig: God heeft er geen moeite mee zich door kinderen te laten begrijpen en kinderen hebben er geen moeite mee God te begrijpen. Het is geen toeval dat in het Evangelie enkele zeer mooie en sterke woorden van Jezus staan over de “kleinen”. Het woord “kleinen” verwijst naar alle mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kinderen in het bijzonder. Jezus zegt bijvoorbeeld: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen” (Mt. 11, 25) en ook: “Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is” (Mt. 18, 10).

Bijgevolg zijn kinderen op zich een rijkdom voor de mensheid en ook voor de Kerk, want zij herinneren ons voortdurend aan de noodzakelijke voorwaarde om het Rijk Gods binnen te gaan: niet zelfgenoegzaam zijn maar zich beschouwen als iemand die hulp, liefde, vergeving nodig heeft. En wij hebben allemaal hulp, liefde en vergeving nodig!

Document

Naam: HET GEZIN - 8. KLEINE KINDEREN (I)
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 18 maart 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en-nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam