• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onmiddellijk na deze verzen begint Genesis 3 daarop het verhaal over de eerste val van de man en de vrouw, verbonden met de geheimzinnige boom die voordien reeds 'de boom van de kennis van goed en kwaad' was genoemd (Gen. 2, 17). Hiermee doet zich een geheel nieuwe situatie voor, die wezenlijk verschilt van de voorgaande. De boom van de kennis van goed en kwaad is een demarcatielijn tussen de twee oorspron­kelijke toestanden waarover het boek Genesis spreekt. De eerste situatie is die van de oorspronkelijke onschuld, waarbij het menselijk wezen (man en vrouw) zich als het ware buiten de kennis van goed en kwaad bevond zolang hij het verbod van de Schepper niet overtrad en niet at van de vrucht van de boom van de kennis. De tweede situatie daarentegen is die waarin de mens zich, na ongehoorzaam te zijn geworden aan het gebod van de Schepper, zoals de door de slang gesymboliseerde boze geest hem had ingeblazen, op een bepaalde manier binnen de kennis van goed en kwaad bevindt. Die tweede situatie bepaalt de zondetoestand van de mens, in tegenstelling tot de toestand van oorspronkelijke onschuld.

Ofschoon de jahwistische tekst in zijn geheel zeer bondig is, volstaat het, onderscheid te maken en de twee oorspronkelijke situaties scherp tegenover elkaar te plaatsen. Wij spreken hier van situaties, terwijl wij het verhaal voor ogen hebben dat een beschrijving van gebeurtenissen is. Dat neemt niet weg dat via deze beschrijving met alle bijzonderheden ervan het wezen­lijk verschil tussen de zondetoestand van de mens en de toestand van zijn oorspronkelijke onschuld duidelijk tot uiting komt.

De systematisch theologie zal in deze twee tegengestelde situaties twee verschillende toestanden van de menselijke natuur ontdekken: de status naturae integrae (de toestand van de ongerepte natuur) en de status naturae lapsae (de toestand van de gevallen natuur). Dit alles volgt uit de 'jahwistische' tekst van Genesis 2 en 3, die het oudste openbaringswoord bevat en uiteraard een fundamenteel belang heeft voor de theologie van de mens en voor de theologie van het lichaam.

Document

Naam: HET TWEEDE SCHEPPINGSVERHAAL MET EEN SUBJECTIEVE DEFINITIE VAN DE MENS
Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 3
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 september 1979
Copyrights: © 1981, "Naar Gods beeld, man en vrouw", uitg. Nieuwe Stad, Antwerpen
Aanvullende vertalingen: Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam