• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn twee logica’s in het denken en het geloof: angst om degenen die gered zijn, te verliezen en het verlangen degenen die verloren zijn, te redden. Ook vandaag komt het voor dat wij ons op het kruispunt van deze twee logica’s bevinden: de logica van de wetgeleerden, dat wil zeggen van hen die het gevaar marginaliseren door de besmette persoon te verwijderen; en de logica van God die barmhartig in de armen neemt en opvangt door het kwaad te herintegreren en in het goede te transfigureren, de veroordeling in heil, en uitsluiting in verkondiging.

Deze twee logica’s lopen door heel de Kerkgeschiedenis: uitsluiten en herintegreren. Door het gebod van de Heer in praktijk te brengen om het Evangelie tot aan de uiteinden der aarde te brengen Vgl. Mt. 28, 19 , gaf de heilige Paulus ergernis en ondervond hij sterke tegenstand en grote vijandigheid vooral van degenen die ook eisten dat de bekeerde heidenen de Wet van Mozes onvoorwaardelijk observeren. Zelfs de heilige Petrus kreeg sterke kritiek vanwege de gemeente te verduren wanneer hij het huis binnenging van de heidense honderdman Cornelius. Vgl. Hand. 10

Document

Naam: HET EVANGELIE OVER DE UITGESTOTENEN OPENBAART ONZE GELOOFWAARDIGHEID
Tijdens de H. Mis in concelebratie met 20 nieuwe kardinalen, ter afsluiting van het consistorie waarin de creatie had plaatsgevonden
6e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 februari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: maranatha-gemeenschap; tussentitels, alineaverdeling en-nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam