• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Er dient onmiddellijk op gewezen, dat het eerste verhaal van de schepping van de mens vanuit het standpunt van de bijbelkritiek chronologisch na het tweede valt. Dit laatste is van veel ouder oorsprong. Deze oudere tekst wordt 'jahwistisch' genoemd omdat de tekst zich voor het noemen van God bedient van het woord 'Jahwe'. Men kan moeilijk onbewogen blijven tegenover het feit dat het hier geboden godsbeeld zeer opmerkelijke antropologische trekken vertoont. Wij lezen namelijk dat ' ... Jahwe God de mens boetseerde uit stof, van de aarde genomen, en hem de levensadem in de neus blies' (Gen. 2,7).

In tegenstelling tot deze beschrijving is het eerste verhaal, het verhaal dus dat men het recentst acht, veel rijper, zowel voor wat het godsbeeld betreft als in de formulering van de voornaamste waarheden omtrent de mens. Dit verhaal stamt uit de priesterlijke en tegelijkertijd 'elohistische' traditie, naar het woord 'Elohim' dat hierin gebruikt wordt om God aan te duiden.

Document

Naam: HET EERSTE SCHEPPINGSVERHAAL MET EEN OBJECTIEVE DEFINITIE VAN DE MENS
Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 2
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 september 1979
Copyrights: © 1981, "Naar Gods beeld, man en vrouw", uitg. Nieuwe Stad, Antwerpen
Aanvullende vertalingen: Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam