• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JEZUS SPREEKT TOT U IN HET EVANGELIE
5e Zondag door het Jaar (B) - parochie van de Heilige Aartsengel Michael in Pietralata (Rome)

Dat was het leven van Jezus: “Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit ” (Mc. 1, 39). Jezus die predikt en Jezus die geneest. Zo verliep heel de dag: prediken tot het volk, de Wet onderrichten, het Evangelie onderrichten. En de mensen zochten Hem op om naar Hem te luisteren en opdat Hij zieken zou genezen. “In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem ... Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit” (Mc. 1, 32.34). En wij staan in deze viering voor Jezus: Hij is Degene die voorgaat. Wij, priesters, treden op in Jezus’ Naam maar Hij is Degene die voorgaat, Hij de ware Priester, die het offer brengt aan de Vader. Wij kunnen ons afvragen of wij ons door Jezus laten beleren. Ieder van ons: “laat ik me door Jezus beleren of weet ik alles? Luister ik naar Jezus of verkies ik naar eender wat te luisteren zoals roddel, of voorvalletjes ...”. Naar Jezus luisteren. Luisteren naar de prediking van Jezus. “ En hoe kan ik dat doen, vader? Op welke golflengte spreekt Hij tot u? ” Hij spreekt tot u in het Evangelie! En dat is een gewoonte die wij nog niet hebben: Jezus’ woord zoeken in het Evangelie. Altijd een Evangelie bij ons hebben, een klein Evangelie, of er één in de hand hebben. Vijf minuten, tien minuten. Wanneer ik op reis ben of wanneer ik moet wachten ...., neem ik het Evangelie uit mijn zak of tas en begin ik iets te lezen, ofwel thuis. En Jezus spreekt tot mij, predikt voor mij. Het is Jezus’ woord. Wij moeten ons er gewoon aan maken om Jezus’ woord te beluisteren, Jezus’ woord in het Evangelie. Een passage lezen, er een beetje over nadenken, over wat het mij persoonlijk zegt. Als ik niet voel dat het mij aanspreekt, ga ik naar een andere passage. Maar, dit dagelijks contact hebben met het Evangelie, met het Evangelie bidden ; zo kan Jezus mij onderrichten, kan Hij mij met het Evangelie zeggen wat Hij mij zeggen wil. Ik ken mensen die er altijd één bij zich hebben. Als zij een beetje tijd hebben, slaan zij het open en vinden er altijd het woord dat past bij wat zij op dat moment meemaken. Dat is het eerste wat ik u zeggen wil: laat de Heer u Zijn woord verkondigen. Luister naar de Heer.

En Jezus genas: laat u door Jezus genezen. Wij hebben allemaal kwetsuren: geestelijke kwetsuren, zonden, vijandigheden, jaloezie; misschien groeten wij iemand niet (‘hij heeft mij dat aangedaan, ik groet hem niet meer’). Maar die mens moet genezen worden! ‘En hoe moet ik dat doen?’ Ik bid en vraag Jezus dat Hij hem zou genezen. Het is droevig wanneer kinderen in een gezin niet meer met elkaar spreken omwille van een dwaasheid; de duivel neemt die dwaasheid en overdrijft ze. Die ruzies duren, soms jaren, en het gezin gaat eraan kapot. Ouders lijden eronder omdat de kinderen niet meer met elkaar spreken, of omdat een schoondochter niet met een andere spreekt ... er is jaloezie ... Dat is allemaal het werk van de duivel. En de enige die duivels kan verjagen, is Jezus. De enige die deze dingen kan genezen, is Jezus. Daarom zeg ik tot ieder van u: laat u door Jezus genezen. Ieder weet waar hij gekwetst is. Ieder van ons heeft kwetsuren; en niet één maar twee, drie, vier, twintig. Iedereen weet dat! Moge Jezus die kwetsuren genezen. Maar daarom, om Hem te doen komen, dient men zijn hart te openen. En hoe kan men zijn hart openen? Door te bidden. “Maar, Heer, ik kan dat niet met die mensen, ik heb een hekel aan hen, zij hebben me dit aangedaan, en dat ...” “Genees die wonde, Heer.” Als wij aan Jezus die genade vragen, zal Hij het doen. Laat u door Jezus genezen. Laat Jezus u genezen.

Mij door Jezus laten onderrichten en mij door Hem laten genezen. Dan zal ik ook anderen kunnen onderrichten, Jezus’ woord verkondigen. En zal ik ook zo veel kwetsuren kunnen helpen genezen, alle kwetsuren. Maar eerst moet ik het zelf doen: mij door Hem laten onderrichten en genezen.

Als een bisschop de parochies komt bezoeken, doet men zo veel dingen, men kan ook kleine attenties doen voor elkaar: elke dag een stukje uit het Evangelie lezen, een klein stukje, zodat Jezus mij Zijn woord kan verkondigen. En: bidden dat Hij de kwetsuren geneest die ik draag. Akkoord? Zetten we er onze naam onder? Akkoord? Wij moeten het doen, want dat zal iedereen ten goede komen. Dank u.

Document

Naam: JEZUS SPREEKT TOT U IN HET EVANGELIE
5e Zondag door het Jaar (B) - parochie van de Heilige Aartsengel Michael in Pietralata (Rome)
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 februari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en-nummering: redactie
Bewerkt: 11 februari 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam