• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Compendium wordt gekarakteriseerd door drie fundamentele kenmerken:

Het Compendium is vóór alles geen op zich staand werk en wil op geen enkele manier een vervanging zijn van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. Veeleer verwijst het voortdurend naar de Catechismus, geeft nauwkeurig de referentienummers aan en volgt er doorlopend de structuur, de uitleg en de inhoud van. Het Compendium wil bovendien de belangstelling en de ijver vernieuwen voor de Catechismus, die vanwege zijn wijsheid in de presentatie en zijn geestelijk karakter steeds de basistekst blijft voor de kerkelijke catechese van vandaag.

Zoals de Catechismus, zo bestaat ook het Compendium uit vier delen die beantwoorden aan grondwetten van het leven in Christus.

Het eerste deel - "De geloofsbelijdenis"- bevat een geslaagde samenvatting van de lex credendi, dat wil zeggen van het geloof dat door de katholieke Kerk wordt beleden. Het volgt de apostolische geloofsbelijdenis en grijpt daarbij steeds weer terug op de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel, die in de christelijke samenkomsten steeds wordt beleden, wat de gedachtenis aan de grondwaarheden van het geloof levend houdt.

In het tweede deel - "De viering van het mysterie van Christus" - worden de wezenlijke elementen van de lex celebrandi gepresenteerd. De verkondiging van het evangelie vindt in het sacramentele leven haar belangrijkste antwoord. Daarin ervaren en verkondigen de gelovigen bij al de situaties van hun leven de heilswerking van het Paasmysterie, waarin Christus het werk van onze verlossing heeft volbracht.

Het derde deel - "Het leven in Christus" - roept de lex vivendi in herinnering, dat wil zeggen de inzet waarmee de gelovigen in hun gedrag en in hun zedelijke besluiten getuigen van hun trouw aan het beleden en gevierde geloof. De gelovigen worden immers door de Heer Jezus geroepen om die werken te volbrengen die beantwoorden aan hun waardigheid als kinderen van de Vader in de liefde van de heilige Geest.

Het vierde deel - "Het christelijk gebed" - biedt een samenvatting van de lex orandi, dat wil zeggen van het gebedsleven. Naar het voorbeeld van Jezus, die het volmaakte voorbeeld van de bidder is, wordt ook de christen geroepen tot dialoog met God in het gebed. De voornaamste uitdrukking daarvan is het Onze Vader - het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft.

Document

Naam: INLEIDING TOT HET COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 20 maart 2005
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam