• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alle gezinnen hebben een vader nodig. Vandaag staan we stil bij de waarde van zijn rol en ik zou willen uitgaan van enkele uitspraken in het boek der Spreuken, woorden die een vader tot zijn zoon richt en hij zegt het volgende: “Mijn zoon, als uw hart wijs is, dan is ook mijn hart verheugd en mijn nieren jubelen, als uw lippen spreken wat recht is” (Spr. 23, 15-16). Men zou de fierheid en emotie van een vader niet beter kunnen verwoorden, die ziet dat hij zijn zoon heeft doorgegeven wat in het leven werkelijk telt, namelijk een wijs hart. Deze vader zegt niet: “ik ben fier op u omdat ge helemaal bent gelijk ik, omdat ge herhaalt wat ik zeg en doe”. Nee, hij zegt iets veel belangrijker dat wij zo zouden kunnen interpreteren: “ik zal gelukkig zijn telkens ik u wijs zie handelen en ik zal ontroerd zijn telkens ik u oprecht hoor spreken. Dat is wat ik u heb willen nalaten, zodat het iets wordt dat u eigen is: de bekwaamheid om wijs en oprecht te voelen en te handelen, te spreken en te oordelen. En opdat ge zo zou zijn, heb ik u dingen geleerd die ge niet kende, heb ik uw fouten verbeterd die ge niet zag. Ik heb u mijn diepe en tegelijk discrete genegenheid laten voelen, die ge misschien niet ten volle hebt erkend toen ge jong en onzeker was. Ik heb u een getuigenis gegeven van strengheid en beslistheid dat ge misschien niet begrepen hebt toen ge alleen verstandhouding en bescherming gewild had. Ik heb mij als eerste door de wijsheid des harten op de proef moeten laten stellen en ik heb moeten waken over overdreven gevoelens en wrevel door het gewicht te dragen van onvermijdelijk onbegrip en de juiste woorden te vinden om mij verstaanbaar te maken. Nu ik zie dat gij zo probeert te zijn met uw kinderen en met iedereen, ben ik ontroerd, vervolgt de vader. Ik ben gelukkig uw vader te zijn”. Dat is wat een wijze, een rijpe vader zegt.

Document

Naam: HET GEZIN - 3BIS. VADER (II)
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 februari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en-nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam