• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE KRACHT VAN GODS WOORD
4e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

Het Evangelie van deze zondag Vgl. Mc. 1, 21-2 toont hoe Jezus, met zijn kleine gemeenschap van leerlingen, in Kafarnaüm aankomt, de stad waar Petrus woonde en die toen de grootste stad van Galilea was. Jezus gaat die stad binnen.

De evangelist Marcus vertelt dat Jezus, omdat het sabbat was, onmiddellijk naar de synagoge ging en begon te onderrichten. Vgl. Mc. 1, 21 Dat doet ons denken aan de hoofdrol van het Woord van God, Woord dat moet beluisterd worden, Woord dat moet ontvangen worden, Woord dat moet verkondigd worden. Bij zijn aankomst in Kafarnaüm stelt Jezus de verkondiging van het Evangelie niet uit. Hij denkt niet op de eerste plaats aan de logistiek, die zeker voor zijn kleine gemeenschap belangrijk was. Hij blijft niet staan bij de organisatie. Zijn belangrijkste bekommernis is de communicatie van het Woord van God met de kracht van de Heilige Geest. En de aanwezigen in de synagoge werden getroffen, want Jezus “onderrichtte hen niet zoals de Schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit” (Mc. 1, 21).

Wat betekent “met gezag”? Het wil zeggen dat men in de menselijke woorden van Jezus de volledige kracht van Gods Woord ervaarde, men had de ervaring van het gezag van God zelf, de inspirator van de Heilige Schriften. Een van de kenmerken van het woord van God is dat het bewerkt wat het zegt. Want het Woord van God is uitdrukking van zijn wil. Wij van onze kant spreken soms lege woorden zonder grond, of overbodige woorden, woorden die niet overeenstemmen met de waarheid. Het Woord van God daarentegen beantwoordt aan de waarheid. Het is in eenklank met Zijn wil en verwerkelijkt wat het zegt. Jezus, maakt zijn gezag meteen duidelijk nadat Hij gepreekt heeft. Hij bevrijdt de door de duivel bezeten man in de synagoge. Vgl. Mc. 1, 23-26 Precies het goddelijk gezag van Christus had de reactie van de duivel, verborgen in die man, uitgelokt. Jezus van zijn kant onderkende meteen de stem van de duivel en ”voegde hem toe ‘Zwijg stil en ga uit hem weg’”. (Mc. 1, 25) Alleen door de kracht van Zijn woord bevrijdt Jezus deze mens van de duivel. En nogmaals verbazen de aanwezigen zich: “Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem” (Mc. 1, 27). Het Woord van God is in ons oorzaak van verbazing. Het bezit de kracht ons te verbazen.

Het Evangelie is het woord van het leven: het onderdrukt de mensen niet, integendeel, het bevrijdt hen die slaaf zijn van de vele Boze geesten van deze wereld: de geest van ijdelheid, de gehechtheid aan het geld, de hoogmoed, de zinnelijkheid… het Evangelie verandert het hart, verandert het leven, verandert de neigingen ten kwade tot bedoelingen ten goede. Het Evangelie is in staat mensen te veranderen! Daarom is het de taak van de Christenen overal Zijn verlossende kracht te verspreiden en zo missionarissen en herauten van Gods Woord te worden. Het Evangeliegedeelte van deze dag suggereert het door te besluiten met een missionaire openheid: “Snel verspreidde zijn faam – de faam van Jezus - zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea” (Mc. 1, 28). De nieuwe leer die Jezus met gezag leerde is wat de Kerk aan de wereld brengt, samen met de werkzame tekenen van Zijn aanwezigheid: het gezagvolle onderricht en het bevrijdende handelen van de Zoon van God worden de woorden van heil en de gebaren van liefde van de missionaire Kerk. Herinner het jullie altijd: het Evangelie heeft de kracht het leven te veranderen! Vergeet dat niet. Dat is de Blijde Boodschap. Zij verandert ons in de mate dat we ons door haar laten veranderen. Dat is de reden waarom ik jullie voortdurend vraag een dagelijks contact te hebben met het Evangelie, het elke dag te lezen, een deeltje, een brok, het te overwegen en het overal met je mee te dragen, op zak, in de tas…Dat wil zeggen je elke dag voeden aan die onuitputtelijke bron van redding. Vergeet dat niet! Lees elke dag een stuk Evangelie. Het is de kracht die ons verandert, die ons omvormt: het leven verandert, het hart verandert.

Bidden we om de moederlijke voorspraak van de Maagd Maria. Zij heeft het Woord ontvangen en het ter wereld gebracht, voor alle mensen. Dat zij ons leert trouwe luisteraars te zijn en gezagvolle verkondigers van het Evangelie van Jezus.

Na het bidden van het Angelus

Ik heb de wens u aan te aankondigen dat ik op zaterdag 6 juni, als God het behaagt, mij zal begeven naar Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina. Ik verzoek u nu ervoor te bidden dat mijn bezoek aan die dierbare bevolking een bemoediging mag zijn voor de Katholieke gelovigen, het goede mag laten gisten en mag bijdragen tot de consolidering van broederschap, vrede, interreligieuze dialoog en vriendschap

{...}

Vandaag wordt in Italië de "Dag voor het Leven" gevierd met als thema "Solidariteit met het leven." Ik uit mijn waardering voor de verenigingen, bewegingen en al diegenen die het menselijk leven verdedigen. Samen met de deelnemende Italiaanse bisschoppen pleit ik voor "een hernieuwde erkenning van de menselijke persoon en een meer adequate zorg voor het leven, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood". Italiaanse Bisschoppen: Boodschap voor de 37e Nationale Dag voor het Leven Wanneer we ons openstellen voor het leven en het leven dienen, ervaren we de revolutionaire kracht van de tederheid en de genegenheid. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 288 Het is het inwijden in een nieuw humanisme: het humanisme van de solidariteit, het humanisme van het leven.

 

Document

Naam: DE KRACHT VAN GODS WOORD
4e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 februari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / rkk.nl / Stg. InterKerk
Vert. (1-5) uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; vert. (6): rkk.nl;
vert. (8), alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 augustus 2016

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam