• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is geen eenheid zonder heiligheid van leven. Het religieuze leven helpt ons bewust te worden van de oproep die aan alle gedoopten is gericht: een heilig leven leiden, de enige ware weg die naar eenheid leidt. Wat het conciliedecreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
zeer goed met deze scherpe woorden illustreert: “Laten alle gelovige Christenen eraan denken, dat zij de eenheid onder de Christenen des te meer bevorderen en zelfs in beoefening brengen, naarmate zij zuiverder volgens het evangelie trachten te leven. Immers, hoe nauwer de gemeenschap is die hen met de Vader, het Woord en de Geest verenigt, des te inniger en gemakkelijker zullen zij de onderlinge broederliefde kunnen versterken”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 7

Document

Naam: EENHEID VAN DE CHRISTENEN EN JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN: HET ONZICHTBARE KLOOSTER
Tot de deelnemers aan het Oecumenisch Congres van Godgewijden
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 januari 2015
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 26 januari 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam