• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De wil om de eenheid tussen de Christenen te herstellen is natuurlijk in alle Kerken aanwezig en interesseert zowel geestelijken als leken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 5 Maar het religieuze leven, dat zijn oorsprong vindt in de wil van Christus en de traditie die gemeenschappelijk is aan de onverdeelde Kerk, ziet ongetwijfeld een bijzondere roeping in de bevordering van deze eenheid. Het is trouwens geen toeval dat vele pioniers van de oecumene Godgewijde mannen en vrouwen waren. Vandaag nog, wijden meerdere religieuze gemeenschappen zich intens aan dit doel en zijn bevoorrechte plaatsen van ontmoeting tussen Christenen van verschillende tradities. In deze context zou ik tevens de oecumenische gemeenschappen willen vermelden zoals die van Taizé en Bose, die beide op dit colloquium aanwezig zijn. Eenheid zoeken met God en eenheid in de broedergemeenschap maakt deel uit van het religieuze leven, het is een manier om het gebed van de Heer, “mogen allen één zijn” (Joh. 17, 21), op een voorbeeldige wijze te beantwoorden.

Document

Naam: EENHEID VAN DE CHRISTENEN EN JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN: HET ONZICHTBARE KLOOSTER
Tot de deelnemers aan het Oecumenisch Congres van Godgewijden
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 januari 2015
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 26 januari 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam