• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TERUGBLIK OP DE APOSTOLISCHE REIS NAAR SRI LANKA EN DE FILIPIJNEN
Aula Paulus VI

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Ik zal het vandaag over de apostolische reis naar Sri Lanka en de Filipijnen hebben, die verleden week plaatshad. Na het bezoek aan Korea, enkele maanden geleden, ben ik opnieuw naar Azië gegaan, een continent met rijke culturele en spirituele tradities. De reis was vooral een vreugdevolle ontmoeting met de Kerkelijke autoriteiten die in die landen van Christus getuigen: ik heb hun leven en zending bevestigd. Ik zal in mijn hart steeds de herinnering bewaren van het feestelijk onthaal door de menigte – soms een echte mensenzee – die de hoogtepunten van de reis begeleidden. Ik heb ook de interreligieuze dialoog ten dienste van de vrede aangemoedigd evenals de weg die deze volken, vooral de gezinnen en jongeren, afleggen naar eenheid en sociale ontwikkeling.

Sri Lanka

Het hoogtepunt van mijn verblijf in Sri Lanka was de heiligverklaring van de grote missionaris Jozef Vaz. Deze heilige priester diende de Sacramenten dikwijls toe in het geheim, maar hij hielp iedereen in nood, zonder onderscheid, ongeacht hun godsdienst of sociale conditie. Zijn voorbeeld van heiligheid en naastenliefde blijft de Kerk in Sri Lanka inspireren in haar apostolaat van naastenliefde en onderwijs. Ik heb de heilige Jozef Vaz tot voorbeeld gegeven aan alle Christenen die vandaag geroepen zijn om de heilbrengende waarheid van het Evangelie in een multireligieuze context te brengen, met eerbied voor de anderen, met volharding en nederigheid.

Sri Lanka is een land met een grote natuurlijke schoonheid en waarvan het volk weer de eenheid zoekt te herstellen na een lange en dramatische burgeroorlog. In mijn ontmoeting met de gouvernementele autoriteiten heb ik het belang benadrukt van dialoog, respect en menselijke waardigheid, van de inspanning om iedereen te betrekken in het zoeken van gepaste oplossingen met het oog op verzoening en algemeen welzijn.

De verschillende godsdiensten hebben op dat vlak een belangrijke rol te spelen. Mijn ontmoeting met vertegenwoordigers van de godsdiensten was een bevestiging van de goede verhoudingen die tussen de verschillende gemeenschappen reeds bestaan. In deze context heb ik de samenwerking willen aanmoedigen, die reeds een aanvang genomen heeft tussen aanhangers van de verschillende godsdienstige tradities, met het doel iedereen die nog gebukt gaat onder het leed van de laatste jaren, te kunnen genezen met de balsem van vergeving. Het thema van verzoening heeft ook mijn bezoek gekenmerkt aan het heiligdom van Onze-lieve-Vrouw van Madhu, zeer vereerd door de Singalese en Tamil bevolking en ook een bedevaartsoord voor leden van andere godsdiensten. Op deze heilige plaats hebben wij aan onze Moeder Maria voor heel het Sri Lankese volk de gave van eenheid en vrede gevraagd.

Filipijnen

Vanuit Sri Lanka heb ik mijn reis vervolgd naar de Filipijnen, waar de Kerk zich voorbereidt op de vijfhonderdste verjaardag van de aankomst van het Evangelie. Dit is het belangrijkste katholieke land in Azië en het Filipijnse volk staat bekend voor zijn diep geloof, godsdienstzin en begeestering, zelfs in de diaspora. Tijdens mijn ontmoeting met de nationale autoriteiten, op gebedsmomenten en tijdens de afsluitende H. Mis waaraan een immense menigte heeft deelgenomen, heb ik de constante vruchtbaarheid van het Evangelie benadrukt en de bekwaamheid ervan om een menswaardige samenleving te inspireren, waar plaats is voor ieders waardigheid en voor de verlangens van het Filipijnse volk.

Het belangrijkste doel van het bezoek, de hoofdreden waarom ik besloten heb naar de Filipijnen te gaan, was uiting te kunnen geven van mijn nabijheid bij de broeders en zusters die geleden hebben onder de vernieling van de tyfoon Yolanda. Ik ben naar Tacloban gegaan, in het meest getroffen gebied, waar ik hulde betuigd heb aan het geloof van de plaatselijke bevolking en haar bekwaamheid om het leven weer in handen te nemen. De ongunstige weersomstandigheden in Tacloban hebben helaas een nieuw onschuldig slachtoffer gemaakt: de jonge vrijwilligster Kristel, gewond en gedood door een weggewaaide stelling. Ik heb ook iedereen gedankt, die uit alle hoeken van de wereld door een edelmoedige hulpverlening in hun noden hebben voorzien. De macht van Gods liefde, geopenbaard in het mysterie van het kruis, is tot uiting gekomen in de geest van solidariteit betoond door de vele daden van naastenliefde en opoffering die deze sombere dagen hebben getekend.

De ontmoetingen met de Paus Franciscus - Toespraak
Rusten in de Heer
Ontmoeting met de gezinnen op de Mall of Asia Arena in Manila (Filipijnen)
(16 januari 2015)
en jongeren in Manilla, waren markante momenten van het bezoek aan de Filipijnen. Gezinnen in goede gezondheid zijn voor het maatschappelijk leven wezenlijk. Het is bemoedigen en hoopgevend, zo veel kroostrijke gezinnen te zien die kinderen echt aanvaarden als een gave Gods. Zij weten dat elk kind een zegen is. Ik heb sommigen horen zeggen dat kroostrijke gezinnen, dat zoveel geboortes één van de oorzaken van armoede is. Dit lijkt mij een simplistische opinie. Ik kan zeggen, wij kunnen allemaal zeggen, dat de belangrijkste reden van armoede in een economisch systeem berust op het feit dat de persoon niet meer in het centrum staat maar de god van het geld – een economisch systeem dat uitsluit, altijd uitsluit: het sluit kinderen uit, bejaarden, jongeren, werklozen … - en creëert de wegwerpcultuur die wij nu kennen. Verstoten mensen, we zijn eraan gewoon geworden. Dat, en niet de kroostrijke gezinnen, is de belangrijkste reden van de armoede. Opnieuw met de figuur van de heilige Jozef voor de geest, die het leven van het in dit land zo vereerde “Santo Niño” heeft beschermd, heb ik eraan herinnerd dat de gezinnen die met allerlei bedreigingen geconfronteerd worden, moeten beschermd worden, zodat zij kunnen getuigen van de schoonheid van het gezin volgens Gods plan. Het gezin moet ook beschermd worden tegen de nieuwe “ideologische kolonisaties” die zijn identiteit en zending bedreigen.

Het was voor mij een vreugde bij de jongeren van de Filipijnen te zijn om naar hun hoop en zorgen te luisteren. Ik heb hun willen aanmoedigen in hun inspanningen en bijdrage tot de vernieuwing van de samenleving, in het bijzonder door dienstbaarheid aan de armen en bescherming van het milieu.

Zorg voor de armen is een wezenlijk element van ons leven en ons christelijk getuigenis – daar heb ik tijdens mijn bezoek ook op gewezen; dat omvat de afwijzing van iedere vorm van corruptie, omdat corruptie de armen besteelt en om een cultuur van eerlijkheid vraagt.

Ik dank de Heer voor dit pastoraal bezoek aan Sri Lanka en de Filipijnen. Ik vraag Hem deze twee landen steeds te zegenen en de trouw van de Christenen te bevestigen aan de boodschap van het Evangelie van onze verlossing, verzoening en gemeenschap met Christus.
Begroeting van Arabisch sprekende bezoekers
{...}

Ik richt een hartelijk welkom aan de Arabisch sprekende bedevaarders, vooral die uit het Midden Oosten komen. Dierbare broeders en zusters, tijdens mijn apostolische reis naar Sri Lanka en de Filipijnen gingen mijn gedachten ook naar u en naar alle vervolgde Christenen in de wereld. Ik verzeker u van mijn vaderlijke nabijheid en smeek over u Gods zegen af.

{...}
Na de catechese en begroetingen

Dierbare broeders en zusters,

Nu zou ik u willen vragen samen te bidden voor de slachtoffers van de manifestaties der laatste dagen in het veelgeliefde Nigeria. Brutaal geweld heeft zich voorgedaan tegen christenen, kinderen en kerken. Vragen wij aan de Heer de gave van verzoening en vrede, opdat het religieus gevoel nooit een gelegenheid wordt voor geweld, wraak en vernieling. Men kan geen oorlog voeren in naam van God! Ik hoop dat voor ieders welzijn, zo spoedig mogelijk een klimaat van wederzijds respect en vreedzaam samenleven kan hersteld worden. Bidden wij tot de Maagd Maria voor de bevolking in Nigeria.

(Wees gegroet...)

Document

Naam: TERUGBLIK OP DE APOSTOLISCHE REIS NAAR SRI LANKA EN DE FILIPIJNEN
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 januari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit Franstalige versie: Maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam