• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De artikelen van Onze Romeinse Synode zijn zeer zeker groot in aantal en zij hebben betrekking op een veelheid van onderwerpen en kwesties die in een luisterrijke serie rapporten zijn vervat maar die allen toch tot doel hebben éénzelfde fundamentele begrip van orde, discipline en geestelijke en religieuze opheffing. Hij die met aandacht en eerbied stuk voor stuk deze artikelen leest, zal daarin een grote helderheid aantreffen en hij zal een onverwacht duidelijk inzicht verkrijgen omtrent de wijze waarop hij zich moet gedragen in de dienst van God en zijn werk voor de zielen. De leek zal er een inspiratie in vinden voor zijn samenwerking met de priester, dit wil dus zeggen voor zijn mede-arbeid in de algehele heiliging van het leven der Kerk, gezien als het Mystieke Lichaam van Christus. Bij het zoeken naar de schoonheid en de innerlijke samenhang zal men, al is de stof soms een weinig droog en zwaar, getroffen worden door beroeringen van een zo tedere geestesverheffing dat er een onverwacht gezang in ons hart opklinkt dat onze geest rust en helderheid geeft.

Document

Naam: NA HET AFKONDIGEN VAN DE CONSTITUTIES VAN DE EERSTE ROMEINSE SYNODE
Na de 1e Vespers van het Hoogfeest van Petrus en Paulus - Sint Pieter
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 28 juni 1960
Copyrights: © 1960, Katholiek Archief, 15e jrg. nr. 36, p. 843-848; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam