• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er bestaan zekere Instituten zowel van antieke oorsprong als nieuw opgericht, die, alhoewel ze niet in eigenlijke zin tot de Romeinse Curie behoren, niettemin de Paus, de Curie en de gehele Kerk noodzakelijke diensten en nuttige hulp bieden en op zekere wijze met de Apostolische Stoel verbonden zijn.

Van deze Instituten is het Vaticaanse Geheime Archief van eminent belang, waarin de documenten van het bestuur van de Kerk worden geconserveerd, die met name aan de Heilige Stoel zelf en aan de Curie terzijde staat met het oog op het eigen te verrichten werk; en verder kunnen met Pauselijke toestemming ook alle historische onderzoekers worden toegelaten om van bronnen kennis te nemen van historische aard, ook wat het profane aangaat, die met het leven van de Kerk van de vorige eeuwen nauw samenhangen.

Verder is als een zich onderscheidend instrument van de Kerk tot bevordering, tot behoud en tot verspreiding van cultuur door de Paus de Apostolische Vaticaanse Bibliotheek opgericht, die een schatkamer van alle typen van wetenschap en van kunst in zijn verscheidene vormen biedt voor hen die studieus de waarheid onderzoeken.

Om de waarheid te onderzoeken en te verspreiden in de verscheidene regionen van de goddelijke en van de menselijke wetenschappen zijn binnen de Romeinse Kerk verscheidene, zoals ze genoemd worden, Academiën ontstaan, waarbinnen de Pauselijke Academie voor Wetenschappen er boven uit steekt.

Al deze Instituten van de Romeinse Kerk worden geregeerd door eigen wetten van oprichting en van beheer.

Van meer recente oorsprong zijn, die voor een deel op de gegeven voorbeelden voortbouwen, de Typographia Polyglotta Vaticana, het Bureau van de Libreria editrice Vaticana, de dagelijkse, de wekelijkse en de maandelijkse periodieken, waaronder de 'L'Osservatore Romana' er boven uit steekt, het Vaticaans Radio Station en het Televisie-Centrum van het Vaticaan. Deze Instituten vallen onder het Staatssecretariaat of andere departementen van de Romeinse Curie in overeenstemming met de betreffende eigen wetgevingen.


De (Kerk)Fabriek van de Heilige Petrus gaat voort om te zorgen voor de zaken die de Basiliek van de Voornaamste van de Apostelen aangaan, zowel wat betreft de conservatie en het decorum van het gebouw als wat betreft de interne discipline van bewakers en van de pelgrims, die de tempel voor een bezoek betreden, volgens de eigen wetten. In alles, waarvoor dit nodig is, handelen de Oversten van Fabriek gemeenschappelijk met het Kapittel van dezelfde Basiliek.

De Apostolische Aalmoezerij oefent het hulpwerk namens de Paus jegens de armen uit en hangt direct af van hem.

Wij bepalen, dat deze Apostolische Constitutie nu en in de toekomst blijvend, geldig en werkzaam zal zijn en dat zij in de volle en omvattende werkzaamheid zal hebben vanaf 1 maart 1989 en dat zij voor allen, die het betreft of op enigerlei wijze zal betreffen, door allen in haar volledigheid gevolgd dient te worden, ongeacht iedere er niet mee in overeenstemmende van welk eervolle vermelding dan ook.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter, in aanwezigheid van het Consistorium van de verzamelde Kardinalen, aan de vooravond van het feest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus, op de 28 juni van het Mariajaar 1988, het tiende van ons pontificaat.

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 4 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam