• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
DEEL 5  -  PAUSELIJKE RADEN
HOOFDSTUK 2  -  Pauselijke Raad ter bevordering van de Christelijke Eenheid

HOOFDSTUK 2 - Pauselijke Raad ter bevordering van de Christelijke Eenheid

Het is de taak van de Raad zich met passende werken en inspanningen op het oecumenische werk toe te leggen om de eenheid onder de christenen te herstellen.

§ 1. Hij zorgt er voor, dat de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie, die de oecumenische zaak behartigen, in praktijk worden omgezet.
Hij handelt over de rechte interpretatie van de oecumenische beginselen en beveelt de uitvoering ervan.

§ 2. Hij steunt de katholieke groeperingen zowel nationaal als internationaal van christen om de eenheid te bevorderen, verbindt ze en coördineert ze en bewaakt hun activiteiten.

§ 3. Na de zaken eerst aan de Paus te hebben voorgelegd, zorgt hij voor contacten met de broeders van de Kerken en van de kerkelijke gemeenschapen, die niet in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk staan, en organiseert met name de dialoog en de gesprekken tot zorg voor de eenheid met hen, waarbij deskundigen die beproefd in de theologische doctrine zijn geïnstrueerd hulp bieden. Hij vaardigt katholieke waarnemers af voor christelijke bijeenkomsten en zij nodigt waarnemers van andere Kerken en van kerkelijke gemeenschappen bij katholieke bijeenkomsten uit, voorzover dat opportuun blijkt.

§ 1. Wanneer de zaak die door dit Dicasterie worden behandeld naar hun aard geloofsvragen raken, moet zij voortgaan in nauwe verbondenheid met de Congregatie van de Geloofsleer, vooral waneer het gaat om publieke documenten of over te geven verklaringen.

§ 2. Bij het behandelen echter van aangelegenheden van groter belang, die de gescheiden Oosterse Kerken aangaan, moet hij eerst de Congregatie voor de Oosterse Kerken horen.

Bij deze Raad behoort de Commissie om de zaken te onderzoeken en te behandelen, die de Joden onder het aspect van het geloof aangaan; die door de Voorzitter van dezelfde Raad wordt geleid.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 4 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam