• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1. Deze Rechtbank behandelt naar gewoonte bij appèl als hogere instantie van de Apostolische Stoel om de rechten in de Kerk te beschermen, zij zorgt voor de eenheid van de jurisprudentie en, met de eigen sententies, is zij de lagere rechtbanken behulpzaam.

§ 2. Bij deze rechtbank wordt een Bureau ingesteld dat de bevoegdheid heeft te oordelen over het feit van het niet consumeren van een huwelijk en het bestaan van een gerechtvaardigde reden om dispensatie te verlenen. Daarom ontvangt het alle akten samen met de beoordeling van de bisschop en de opmerkingen van de defensoris vinculi verdediger van de huwelijksband weegt, volgens een bijzondere procedure, het verzoek dat erop gericht is om dispensatie te verkrijgen, en legt dit, indien noodzakelijk, voor aan de Paus.

§ 3. Dit Bureau is ook bevoegd de zaken betreffende nietigheid van de heilige Wijding te behandelen naar de norm van het universeel en het eigen recht, congrua congruis referendo..

De rechters van deze Rechtbank, die sterk zijn in de deugdzame leer en in ervaring en uit verschillende delen van de landen van de wereld door de Paus zijn uitgekozen, vormen een college; de Decaan zit deze Rechtbank voor en wordt voor bepaalde tijd door de Paus op gelijke wijze uit dezelfde rechters benoemd.
Deze Rechtbank oordeelt:
in tweede instantie, de zaken die door de gewone rechtbanken in eerste instantie zijn beslist, die krachtens rechtmatig appèl aan de Heilige Stoel zijn voorgelegd;
in derde en laatste instantie, de zaken die door dezelfde Apostolische Rechtbank en door elke andere rechtbank reeds zijn gekend, tenzij deze zaken al in kracht van gewijsde zijn.
§ 1. Dezelfde nu oordeelt in eerste instantie over:
  de Bisschoppen in contentieuze gedingen, mits het niet gaat over rechten of over tijdelijke goederen van rechtspersonen die de Bisschop vertegenwoordigt;
  de Primaat-Abten, of de hoogste Abten van de monastieke congregaties en de hoogste Bestuurders van de religieuze Instituten van pauselijk recht;
  de bisdommen en de ander kerkelijke personen, zowel de fysieke als de juridische, die geen overste onder de Paus hebben;
  de zaken die de Paus aan deze Rechtbank heeft toevertrouwd.
§ 2. Zij behandelt deze zaken, tenzij anders is voorzien, tevens in tweede en in laatste instantie.
De Rechtbank van de Romeinse Rota wordt door een eigen wet geregeerd.
Zie ook:
Dossier Romeinse Rota

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 4 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam