• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
DEEL 3  -  CONGREGATIES
HOOFDSTUK 8  -  Congregatie voor de Instituten van gewijd leven en van de Sociëteiten van apostolisch leven

HOOFDSTUK 8 - Congregatie voor de Instituten van gewijd leven en van de Sociëteiten van apostolisch leven

Het is de belangrijkste taak van de Congregatie om de praktijk van evangelische raden, zoals die in goedgekeurde vormen van gewijd leven wordt uitgeoefend, et tegelijkertijd de levendigheid van de Sociëteiten van apostolisch leven in de universele Latijnse Kerk te bevorderen en te modereren.
§ 1. De Congregatie richt derhalve religieuze en seculiere Instituten en ook Sociëteiten van apostolisch leven op, keurt ze goed of velt een oordeel over de opportuniteit van de oprichting ervan door een diocesane Bisschop. Het komt haar ook toe om dezelfde Instituten en Sociëteiten, als dat nodig is, op te heffen.
§ 2. Het komt haar ook toe om unies of federaties van Instituten en van Sociëteiten op te richten of, waar nodig, te ontbinden.
De Congregatie zorgt voor haar deel er voor, dat de Instituten van gewijd leven en de Sociëteiten van apostolische leven volgens de geest van de Stichters en overeenkomstig de gezonde tradities groeien en bloeien, hun eigen doel trouw nastreven en er werkelijk voor de heilzame missie van de Kerk zijn.
§ 1. Zij handelt de zaken af, die volgens de rechtsvoorschriften de Heilige Stoel toekomen, wat betreft het leven en de werkzaamheden van de Instituten en van de Sociëteiten, vooral wat betreft de goedkeuring van de constituties, het bestuur en het apostolaat, de opname en de onderwijzing van de leden, hun rechten en hun plichten, de dispensatie van de geloften en de wegzending van leden en ook het beheer van de goederen.
§ 2. Wat de regeling echter van de filosofische en de theologische studies en de academische studies betreft is echter de Congregatie van de Seminaries en van de Studie-Instituten competent.
Het komt dezelfde Congregatie toe, om de Conferenties van hogere Oversten van mannelijke en van vrouwelijke religieuzen op te richten, hun statuten goed te keuren en ook te waken, dat hun activiteit zich richt op de eigen na te streven doelen.
Bij de Congregatie zijn  ook het eremietenleven, de maagdenorde en hun verenigingen en de verdere vormen van gewijd leven ondergebracht.
Haar competentie omvat tevens de Derde Ordes alsook de verenigingen van gelovigen, die met het oogmerk zijn opgericht om, met de nodige voorbereiding, tot Instituten van gewijd leven of tot Sociëteiten van apostolisch leven uit te groeien.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 23 december 2016

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam